aanmelden
Schriftlezing
website van de Dirk Monshouwer Stichting
H | 9e van de herfst | Leesrooster | M
Rubrieken
d Nieuws
d Bijbelvertalingen
Gesorteerd op:
laatste 20 wijzigingen
Joh. 4,43-54 Afdalen in geloof...
Jes. 60,1-11 de vrouwe die Sion blijkt te zijn wordt toegesproken
De DM-Stichting
Verslagen
d Links
Onderzoek
Hoe kan ik ...
Het laatste nieuws
Kennismaking
De Dirk Monshouwer Stichting voor Bijbelse Theologie, Exegese en Liturgie is opgericht in 2001 en draagt de naam van de in 2000 overleden theoloog, predikant en bijbelwetenschapper dr. Dirk Monshouwer. Dirk Monshouwer was predikant in Hoevelaken.
De Stichting stelt zich ten doel 'Het vervaardigen en doen vervaardigen van bijbelvertalingen ten dienste van eredienst en leerhuis'. Daarmee wordt het werk voortgezet waar Dirk Monshouwer zich vele jaren en op tal van manieren voor heeft ingezet. Het is de overtuiging van de Stichting dat met het t...
Lees meer over Kennismaking
Financieel verslag Dirk Monshouwer Stichting 2016
Hierbij presenteren wij ons financieel verslag over 2016
In de bestuursvergadering van 31 maart 2017 is het financieel jaarverslag goedgekeurd.
U vindt dit verslag via jaarverslag 2016.pdf

Ik wijs u er nog op dat de stichting bij de belastingdienst als Algemeen Nut Beo...
Lees meer over Financieel verslag Dirk Monshouwer Stichting 2016
Ondersteuning
Voor het werk van de stichting, — het onderhoud van de beide sites en de buitengewone leerstoel bijbelse theologie — is voortdurend geld nodig.
ANBI Vignet We zijn erkend door de belasting­dienst als een het Algemeen Nut Beogende Instel­ling, hetgeen betekent dat u uw gift van de belasting kunt aftrekken. ...
Lees meer over Ondersteuning
Jaarverslag leerstoel over 2017
Op 5 mei 2017 heeft het Curatorium van de Dirk Monshouwer leerstoel het jaarverslag van de leerstoelhouder, prof. dr. Joep Dubbink, besproken. Het gesprek leverde nog enkele bijstellingen op, en het definitieve Jaarverslag Dirk Monshouwer Leerstoel 2016 v3.pdf w
Lees meer over Jaarverslag leerstoel over 2017
Begroting 2017
Met vreugde presenteren wij de begroting 2017.
Hoewel deze een tekort laat zien is het verheugend dat van de VUvereniging voor twee jaar financiële ondersteuning voor in stand houden van de leerstoel is verkregen.

Ik verwijs u verder graag naar de complete begroting begroting 2017.pdf zoals die door het bestuur is vastgesteld.

Willem Pel
penningmeester Dirk Monshouwer Stichting.
Lees meer over Begroting 2017
...een tekst vinden?
Deze site bevat bijbelvertalingen die door vertalers van de Dirk Monshouwer Stichting gemaakt zijn.
Soms zijn er ook andere vertalingen te vinden, om zo vertalingen met elkaar te kunnen vergelijken.

Er zijn een aantal verschillende methoden om een vertaling te vinden.

1. U kunt klikken op een tekstverwijzing in de linkerkolom in de rubriek Bijbelvertalingen. Deze lijst wordt voor de leesbaarheid niet te lang gehouden: u ziet alleen de meest recente vertalingen. Voor een volled...
Lees meer over ...een tekst vinden?
Vertaaldag over zegen Abram
De jaarlijkse vertaaldag van de Dirk Monshouwer Stichting, 11 mei 2017, was dit jaar gewijd aan slecht een half bijbelvers; maar wat voor vers: de slotzin van de zegen van Abram.
De weergave van die zegen in de NBV (2004) met 'Alle volken op aarde zullen wensen gezegend te worden als jij' deed zacht gezegd nogal wat stof opwaaien. Op de vertaaldag gaf Jaap van Dorp, vertaler bij Nederlands Bijbelgenootschap, uitvoerig toelichting, met onder andere een overzicht van 450 jaar ...
Lees meer over Vertaaldag over zegen Abram
Deze site heeft 265 leden, waarvan 1 online; Bezoekers: vandaag: 77; Colofon