aanmelden
Schriftlezing
website van de Dirk Monshouwer Stichting
H | 4e na Epifanie | Leesrooster | M
Rubrieken
d Nieuws
d Bijbelvertalingen
Gesorteerd op:
laatste 20 wijzigingen
Rom. 12,6-16 over de werking van genadegaven
De DM-Stichting
Verslagen
d Links
Onderzoek
Hoe kan ik ...
Het laatste nieuws
Kennismaking
De Dirk Monshouwer Stichting voor Bijbelse Theologie, Exegese en Liturgie is opgericht in 2001 en draagt de naam van de in 2000 overleden theoloog, predikant en bijbelwetenschapper dr. Dirk Monshouwer. Dirk Monshouwer was predikant in Hoevelaken.
De Stichting stelt zich ten doel 'Het vervaardigen en doen vervaardigen van bijbelvertalingen ten dienste van eredienst en leerhuis'. Daarmee wordt het werk voortgezet waar Dirk Monshouwer zich vele jaren en op tal van manieren voor heeft ingezet. Het is de overtuiging van de Stichting dat met het t...
Lees meer over Kennismaking
Vertaaldag over zegen Abram
De jaarlijkse vertaaldag van de Dirk Monshouwer Stichting, 11 mei 2017, was dit jaar gewijd aan slecht een half bijbelvers; maar wat voor vers: de slotzin van de zegen van Abram.
De weergave van die zegen in de NBV (2004) met 'Alle volken op aarde zullen wensen gezegend te worden als jij' deed zacht gezegd nogal wat stof opwaaien. Op de vertaaldag gaf Jaap van Dorp, vertaler bij Nederlands Bijbelgenootschap, uitvoerig toelichting, met onder andere een overzicht van 450 jaar ...
Lees meer over Vertaaldag over zegen Abram
Vertalersdag 2018
Vooruitlopend op nadere berichtgeving laten wij u nu reeds weten dat de jaarlijkse vertalersdag van de Dirk Monshouwer Stichting is gepland op vrijdag 6 april 2017.
Vermoedelijk weer in Ede.

Onderwerp zal zijn de vertaling en duiding van geweldsteksten in Tenach. Een inleiding wordt gehouden door Dr. Sam Janse, emeritus predikant van de PKN.
Meer details over deze dag volgen begin 2018. U kunt thans reeds met deze datum rekening houden.
Lees meer over Vertalersdag 2018
Begroting 2018
Hierbij presenteren wij de door het bestuur van de stichting vastgestelde begroting 2018 van de Dirk Monshouwer Stichting
December 2017

De financiering van de leerstoel is ook voor dit jaar gedekt door ondersteuning vanuit de VuVereniging waarvoor wij hen dank verschuldigd zijn. De begroting 2018.pdf en de toelichting daarop spreken voor zich zelf.
Ook langs deze we...
Lees meer over Begroting 2018
Jaarverslag leerstoel over 2016
Op 5 mei 2017 heeft het Curatorium van de Dirk Monshouwer leerstoel het jaarverslag van de leerstoelhouder, prof. dr. Joep Dubbink, besproken. Het gesprek leverde nog enkele bijstellingen op, en het definitieve Jaarverslag Dirk Monshouwer Leerstoel 2016 v3.pdf w
Lees meer over Jaarverslag leerstoel over 2016
Financieel verslag Dirk Monshouwer Stichting 2016
Hierbij presenteren wij ons financieel verslag over 2016
In de bestuursvergadering van 31 maart 2017 is het financieel jaarverslag goedgekeurd.
U vindt dit verslag via jaarverslag 2016.pdf

Ik wijs u er nog op dat de stichting bij de belastingdienst als Algemeen Nut Beo...
Lees meer over Financieel verslag Dirk Monshouwer Stichting 2016
Ondersteuning
Voor het werk van de stichting, — het onderhoud van de beide sites en de buitengewone leerstoel bijbelse theologie — is voortdurend geld nodig.
ANBI Vignet We zijn erkend door de belasting­dienst als een het Algemeen Nut Beogende Instel­ling, hetgeen betekent dat u uw gift van de belasting kunt aftrekken. ...
Lees meer over Ondersteuning
Deze site heeft 268 leden, waarvan 0 online; Bezoekers: vandaag: 355; Colofon