aanmelden
Schriftlezing
website van de Dirk Monshouwer Stichting
H | 6e van Pasen | Leesrooster | M
Rubrieken
d Nieuws
d Bijbelvertalingen
Gesorteerd op:
laatste 20 wijzigingen
Jes. 65,17-25 De hemel nieuw en de aarde nieuw
Gen. 18,20-33 afdingen over Sodom
1Sam. 1,1-20 Hanna en Peninna
De DM-Stichting
Verslagen
d Links
Onderzoek
Hoe kan ik ...
Het laatste nieuws
Kennismaking
De Dirk Monshouwer Stichting voor Bijbelse Theologie, Exegese en Liturgie is opgericht in 2001 en draagt de naam van de in 2000 overleden theoloog, predikant en bijbelwetenschapper dr. Dirk Monshouwer. Dirk Monshouwer was predikant in Hoevelaken.
De Stichting stelt zich ten doel 'Het vervaardigen en doen vervaardigen van bijbelvertalingen ten dienste van eredienst en leerhuis'. Daarmee wordt het werk voortgezet waar Dirk Monshouwer zich vele jaren en op tal van manieren voor heeft ingezet. Het is de overtuiging van de Stichting dat met het t...
Lees meer over Kennismaking
...een vertaling op de site zetten?
De Procedure
De sitecoördinator voor de roosterdagen geeft ook aan welke vertalingen er voor die dag worden verwacht. Hij doet dat door een 'lege vertaling' aan te maken met de {-+-} knop in de rubriek Bijbelvertalingen. Hij maakt daarmee een vertaling zonder tekst, maar wel met een aan...
Lees meer over ...een vertaling op de site zetten?
Bijzondere leerstoel verlengd per september 2018.
De aanstelling van Prof. Dr. Joep Dubbink als bijzonder hoogleraar aan de faculteit Religie en Theologie van de Vrije Universiteit (0,2 FTE) is voor de tweede maal voor vijf jaar verlengd. Wij ontvingen daarover recent bericht.
Daarmee erkent de VU het belang van het vak Bijbelse Theologie in het totale onderwijsaanbod van de faculteit Religie en Theologie. De wijze waarop Prof. Dubbink dit onderwijs gestalte heeft gegeven heeft daarbij zeker een belangrijke rol gespeeld naast de andere activiteiten die hij voor de faculte...
Lees meer over Bijzondere leerstoel verlengd per september 2018.
Financieel verslag Dirk Monshouwer Stichting 2018
Hierbij presenteren wij ons financieel verslag over 2017
Het bestuur van de stichting heeft het financieel jaarverslag over 2018 goedgekeurd.
U vindt dit verslag via {up 73}, {up 74} en {up 75}

Ik wijs u er nog op dat de stichting bij de belastingdienst als Algemeen Nut Beogende Instelling is geregistreerd. Dit betekent dat donati...
Lees meer over Financieel verslag Dirk Monshouwer Stichting 2018
Begroting 2019
Hierbij presenteren wij de door het bestuur van de stichting vastgestelde begroting 2019 van de Dirk Monshouwer Stichting
December 2018

De financiering van de leerstoel is voor dit jaar niet voldoende gedekt. De ondersteuning vanuit de VuVereniging van de afgelopen twee jaren, waarvoor wij hen dank verschuldigd zijn, werd tot onze teleurstelling niet verlengd. De begroting en de toelichting daarop spreken v...
Lees meer over Begroting 2019
Promotie M. La Rip
Op 16 november promoveerde aan de VU de uit Myanmar afkomstige predikant/theoloog M. La Rip. Promotor was 'onze' prof. dr. Joep Dubbink.
Dr. La Rip promoveerde op een proefschrift getiteld: 'Intertribal Hermeneutics in the Context of Myanmar'.
{up 71 links} Het proefschrift bestaat uit twee delen. Het eerste deel is een exegese van teksten uit Jeremia (Jer. 4,19-31 en 13, 20-27), het tweede deel is een verslag van twee leesgroep...
Lees meer over Promotie M. La Rip
Ondersteuning
Voor het werk van de stichting, — het onderhoud van de beide sites en de buitengewone leerstoel bijbelse theologie — is voortdurend geld nodig.
{up 46 rechts 20%} We zijn erkend door de belasting[-]dienst als een het Algemeen Nut Beogende Instel[-]ling, hetgeen betekent dat u uw gift van de belasting kunt aftrekken.

Zie daartoe: ANBI Programma en vul in: ...
Lees meer over Ondersteuning
Deze site heeft 254 leden, waarvan 2 online; Bezoekers: vandaag: 110; Colofon