aanmelden
Schriftlezing
website van de Dirk Monshouwer Stichting
H | 1e na Trinitatis | Leesrooster | M | Contact
Rubrieken
Agenda
De DM-Stichting
d Bijbelvertalingen
Gesorteerd op:
Bijbels
d Exegeses
Gesorteerd op:
Bijbels
Nieuws
d Links
Hoe kan ik ...
1e na Trinitatis, 11 juni 2023
Matteüs 9,9-13
Vertaling
9In het voorbijgaan zag Jezus daar iemand, Matteüs geheten,
bij het tolhuis zitten.
Hij zegt tegen hem:
'Volg mij.'
Hij staat op en volgt hem.
10Het geschiedt, terwijl hij thuis aanligt,
Zie, tollenaars en zondaars, vele(!), komen aanliggen met Jezus en zijn leerlingen.
11De farizeeën zien het en zeggen tegen zijn leerlingen:
'Waarom eet jullie meester samen met de tollenaars en met zondaars?'
12Jezus hoort het en zegt: '
'De sterken hebben geen dokter nodig, maar de zieken wel.
13Ga heen en leer wat het betekent:
Ontferming wil ik en geen offer.
Ik ben niet gekomen om rechtvaardigen te roepen, maar zondaars.'
Afdrukken | vertaling door jaap goorhuis | bij 1e na Trinitatis
Laatste wijziging 10 Mar 2023 16:21:43
Reacties: nog geen reactie. Gebruik, als u bent ingelogd, b om te reageren.
Andere vertalingen: Mat. 9,9-13 [Evangelie]

1e na Trinitatis - groen
Geen afbeelding opgegeven.

Overige teksten:

Mat. 9,9-13 [Evangelie]
Jes. 57,14-21 [OT]

Deze site heeft 233 leden, waarvan 1 online; Bezoekers : vandaag: 30; Colofon