aanmelden
Schriftlezing
website van de Dirk Monshouwer Stichting
H | 2e Advent | Leesrooster | M | Contact
Rubrieken
Agenda
De DM-Stichting
d Bijbelvertalingen
Gesorteerd op:
Bijbels
d Exegeses
Gesorteerd op:
Bijbels
Nieuws
d Links
Hoe kan ik ...
2e Advent, 10 december 2023
Filippenzen 1,12-26
Vertaling
12Daarbij wil ik jullie laten weten, broeders en zusters
dat het kwade dat mij is overkomen
bijgedragen heeft aan de verbreiding van de goede boodschap;
13daardoor is duidelijk geworden dat mijn boeien zijn in Christus,
in het hele paleis van de pretor en nog daarbuiten.
14en de meeste broeders en zusters in de Heer zijn er door die boeien toe gebracht
om zonder vrees het woord te durven spreken.
15Sommigen verkondigen misschien ook uit afgunst en gelijkhebberigheid de Heer,
maar anderen doen dat toch ook uit goede wil.
16Sommigen verkondigen Christus uit liefdevolle betrokkenheid
in het besef dat ik ben aangesteld voor de verdediging van de goede boodschap,
17anderen om hun gelijk te halen,
onheilig, erop uit om mijn boeien nog meer te laten knellen.
18Maar wat maakt het uit?
Niets anders dan dat hoe dan ook, onecht of waarachtig,
Christus wordt verkondigd. Daar ben ik blij om
en daar blijf ik blij om,
19want ik weet dat dit alles leidt tot mijn redding
dankzij jullie gebeden en de bijstand van de geest van Jezus Christus,
20in mijn gespannen verwachting en in mijn hoop
dat ik in niets beschaamd zal worden,
maar in alle vrijmoedigheid ook nu weer, net als vroeger,
Christus groot zal maken met mijn lijf en leden,
door leven of door sterven.
21Want voor mij is leven: Christus, en sterven: winst.
22Maar als leven is: lijfelijk bestaan,
dan is het voor mij hard werken,
23Ik heb immers deze twee tegelijk:
het verlangen om losgemaakt te worden en met Christus te zijn,
want dat lijkt mij verreweg het beste;
24en het verlangen om met lijf en leden hier te blijven,
wat nodiger is voor jullie.
25Nu ik dit inzie, weet ik zeker ik dat ik blijf
en met jullie allen doorga voor jullie volharding
en jullie vreugde van het geloof,
26zodat jullie trots op de messias Jezus geweldig toeneemt
in mij, doordat ik bij jullie terugkom.
en wat ik voor mijzelf zou verkiezen, dat weet ik niet.
Afdrukken | vertaling door roelof | bij 2e Advent
Laatste wijziging 9 Nov 2023 14:44:24
Reacties: nog geen reactie. Gebruik, als u bent ingelogd, b om te reageren.
Andere vertalingen: Fil. 1,12-17 [NT-alt] Paulus in boeien

2e Advent - paars
Geen afbeelding opgegeven.

Overige teksten:

Fil. 1,12-26 [Epistel]

Deze site heeft 235 leden, waarvan 3 online; Bezoekers : vandaag: 143; Colofon