aanmelden
Schriftlezing
website van de Dirk Monshouwer Stichting
H | 3e v.d. herfst | Leesrooster | M | Contact
Rubrieken
Agenda
De DM-Stichting
d Bijbelvertalingen
Gesorteerd op:
Bijbels
d Exegeses
Gesorteerd op:
Bijbels
Nieuws
d Links
Hoe kan ik ...
Bestuur DMS
Het bestuur van de Dirk Monshouwerstichting is verantwoordelijk dat aan de doelstelling van de Dirk Monshouwerstichting voldaan wordt.
Het bestuur bestaat uit de volgende leden:
ds. Gerben Westra (voorzitter)
ds. Leen de Ronde (secretaris)
Roelof Langman (penningmeester)
ds. Peter Crom (webmaster)
ds. Jan Willem Stam (lid)
ds. Klaas Holwerda (lid)
dr. Nico Riemersma (lid)

Het bestuur
— beheert de website: www.schriftlezing.nl;
— organiseert jaarlijks een vertalersdag en de Hattemse studiedagen;
— is verantwoordelijk voor de leerstoel Bijbelse Theologie aan de VU, Amsterdam;
— entameert vertaaldiscussies.
Bericht 4 Mar 2021 13:20:54 | Auteur: Nico Riemersma
Deze site heeft 235 leden, waarvan 1 online; Bezoekers : vandaag: 28; Colofon