aanmelden
Schriftlezing
website van de Dirk Monshouwer Stichting
H | 3e v.d. herfst | Leesrooster | M | Contact
Rubrieken
Agenda
De DM-Stichting
d Bijbelvertalingen
Gesorteerd op:
Bijbels
d Exegeses
Gesorteerd op:
Bijbels
Nieuws
d Links
Hoe kan ik ...
Studiedag ‘Exclusief en/of inclusief godsgeloof?’ op vrijdag 12 mei 2023 te Ede
Wie de Schriften serieus wil nemen, kan niet aan de vraag ontkomen: is het bijbelse godsgeloof een exclusieve of inclusieve aangelegenheid? En in welk opzicht is er dan sprake van uitsluiting of insluiting? Hoe bijv. om te gaan met teksten als in Deuteronomium die aansporen tot uitroeiing van volkeren die ´afgoden´ vereren, of de profeet Elia die de Baälpriesters laat afslachten (I Kon. 18). Spreken alle bijbelse getuigen hierin met dezelfde mond, of is er op dit punt verschil van inzicht? Tekent zich in de Hebreeuwse Bijbel/het Oude Testament al een bepaalde ontwikkeling af naar meer of juist naar minder inclusiviteit?
Boeiende en belangrijke vragen vanuit het hart van de bijbelse theologie. Over dit thema belegt de Dirk Monshouwerstichting op vrijdag 12 mei een studiedag te Ede.
Joep Dubbink,  hoogleraar Bijbelse Theologie aan de VU, namens de Dirk Monshouwerstichting, zal het onderwerp inleiden, Klaas Spronk, hoogleraar OT aan de PThU, treedt op als co-referent.
Natuurlijk is het bedoeling dat we vervolgens – mede aan de hand van bijbels tekstmateriaal – over dit thema met elkaar in discussie gaan.

Plaats: Taborkerk, Prinsesselaan 8 te Ede
Tijd: Vrijdag 12 mei 2023, van 10.30 tot 15.00. Koffie vanaf 10.00 uur.
Kosten: inclusief koffie, thee en lunch: € 12,-, ter plekke te voldoen.
Graag uw opgave bij: gerbenhwestra@gmail.com of leenderonde58@gmail.com
Bericht 3 Mar 2023 14:32:37 | Auteur: Nico Riemersma
Deze site heeft 235 leden, waarvan 1 online; Bezoekers : vandaag: 81; Colofon