aanmelden
Schriftlezing
website van de Dirk Monshouwer Stichting
H | 2e Advent | Leesrooster | M | Contact
Rubrieken
Agenda
De DM-Stichting
d Bijbelvertalingen
Gesorteerd op:
Bijbels
d Exegeses
Gesorteerd op:
Bijbels
Nieuws
d Links
Hoe kan ik ...
Studiedag over Jezus, Jesaja en Lucas op woensdag 14 juni, VU A'dam
Op woensdag 14 juni organiseert de Dirk Monshouwer Stichting een studiedag Nieuwe Testament over het thema 'Jezus, Jesaja en Lucas'. Sprekers zijn Bert Jan Lietaert Peerbolte, hoogleraar Nieuwe Testament aan de VU, en Joep Dubbink, bijzonder hoogleraar namens de Monshouwerstichting eveneens aan de VU.
Programma
Joep Dubbink: ‘Jezus leest uit Jesaja in Luc. 4:14-30.’
Is het mogelijk, dat Dirk Monshouwer gelijk had met zijn stelling (in The Gospel in Jewish Worship, zijn boek over de reconstructie van het Palestijns Leesrooster), dat de gedeelten Jezus leest in de synagoge van Nazareth, Lukas 4:18-19 inderdaad de voor die dag voorgeschreven gedeelten zijn?

Bert Jan Lietaert Peerbolte: ‘De historische Jezus anno 2023: waar liggen de kansen?’
Hij werkt op dit moment op uitnodiging van Amsterdam University Press aan een Nederlandstalig boek dat antwoord moet geven op de vraag van de uitgever: 'Wat kunnen we vanuit historisch perspectief naar de huidige stand van de wetenschap over de figuur van Jezus zeggen?” In zijn bijdrage zal hij ingaan op de wijze waarop onderzoek naar de historische Jezus tot nu toe gedaan is, op de mogelijkheden van innovatie van dat onderzoek en op de uitkomsten die daaruit voort zouden kunnen komen.

Plaats: VU hoofdgebouw, zaal HG-0G13, op de begane grond, “Filosofenhof” rechts achter de grote liftengroep, links in de grote hal.
Tijd: 10.30-16.00 uur (lunch voor eigen rekening in het restaurant)

Deze studiedag gaat uit van de Monshouwer Stichting. Wij vragen de deelnemers om een donatie van € 25,— voor de onkosten van deze bijeenkomst. Bovendien draagt deze gift bij aan het bekostigen van de overige activiteiten van de stichting.
Uw deelneming kunt u kenbaar maken bij Wout van der Spek, wvdspek@hetnet.nl
Uw donatie wachten wij in op rekening nummer NL77 INGB 0009 3204 31 t.n.v. Dirk Monshouwer Stichting, Ede. De Monshouwer Stichting is een ANBI Instelling, u mag uw donatie dus aftrekken van de belasting.
Bericht 9 Mar 2023 13:16:12 | Auteur: joepdubbink
Deze site heeft 235 leden, waarvan 1 online; Bezoekers : vandaag: 357; Colofon