aanmelden
Schriftlezing
website van de Dirk Monshouwer Stichting
H | 2e Advent | Leesrooster | M | Contact
Rubrieken
Agenda
De DM-Stichting
d Bijbelvertalingen
Gesorteerd op:
Bijbels
d Exegeses
Gesorteerd op:
Bijbels
Nieuws
d Links
Hoe kan ik ...
Eerste zondag van Advent, 28 november 2010
Matteüs 24,32-44
Inleiding
Oproep tot waakzaamheid.
Vertaling
32Leer van de vijgenboom deze gelijkenis:
wanneer zijn tak zacht wordt en de bladeren doet uitspruiten, weten jullie dat de =zomer dichtbij is.
33Zo ook jullie,
wanneer jullie dat alles zien,  
weten dat het nabij is, voor de deur (staat).
34Zeker is het, zeg ik jullie
dat deze generatie niet voorbij gaat
voordat dit alles gebeurt.
35De hemel en de aarde zullen voorbijgaan,
mijn woorden zullen zeker niet voorbijgaan.
36Over die dag en dat uur weet niemand (iets),
noch de engelen van de hemel,  noch de zoon,  
alleen de vader.
37Want zoals met de dagen van Noach,
zo zal het ook met de komst van de zoon van de mensen zijn,
38want zoals zij in de dagen
voor de vloed
aten en dronken1 ,
zoals zij huwden en ten huwelijk gaven,
tot op de dag dat Noach in de ark ging,
39en zoals zij niets bemerkten,
totdat de vloed kwam en allen wegrukte,
zo zal het ook zijn
bij de komst van de zoon van de mensen.
40Dan zullen er twee op het veld zijn,
een wordt meegenomen,
een wordt achtergelaten;
41twee (vrouwen) malen met de molen,
een wordt meegenomen, een wordt achtergelaten.
42Wees daarom waakzaam,
want jullie weten niet
wanneer jullie heer komt.
43Realiseer2 je dit:
indien de heer van het huis wist
in welke wake de dief zou komen,
dan zou hij wakker zijn en
niet hebben toegelaten dat in zijn huis werd ingebroken.
44Daarom, weest ook jullie bereid;
want op een uur waarvan jullie het niet denken,
zal de zoon van de mensen komen.

Noten
1Schitterend, maar vrij, in de vertaling van Oussoren: bleven kluiven en fuiven
2in het Grieks hetzelfde werkwoord als dat, wat in vers 39 met 'bemerken' vertaald is
Afdrukken | vertaling door Kees Meijer | bij Eerste zondag van Advent
Laatste wijziging 6 Oct 2017 11:02:37
Reacties: nog geen reactie. Gebruik, als u bent ingelogd, b om te reageren.
Andere vertalingen: Mat. 24,32-44 [Evangelie] , Mat. 24,14-35 [Evangelie] Verwoestende Gruwel, Mat. 24,32-46 [Evangelie] , Mat. 24,14-35 [Evangelie] , Mat. 24,13-35 [Evangelie] Van de vijgenboom evenwel leer..., Mat. 24,14-35 [Evangelie]

Eerste zondag van Advent - paars
Geen afbeelding opgegeven.

Overige teksten:

Jes. 2,1-5 [OT]
Mi. 2 [OT-alt]
Mat. 24,32-44 [Evangelie]

Deze site heeft 235 leden, waarvan 1 online; Bezoekers : vandaag: 352; Colofon