aanmelden
Schriftlezing
website van de Dirk Monshouwer Stichting
H | 2e Advent | Leesrooster | M | Contact
Rubrieken
Agenda
De DM-Stichting
d Bijbelvertalingen
Gesorteerd op:
Bijbels
d Exegeses
Gesorteerd op:
Bijbels
Nieuws
d Links
Hoe kan ik ...
Tiende zondag van de herfst, Eeuwigheidszondag, 20 november 2011
Matteüs 24,14-35
Verwoestende Gruwel
Inleiding
Een vertaling grotendeels gebaseerd op een eerdere vertaling van Klaas Eldering in dit forum.
Vertaling
14Dit Evangelie van het Koningschap
zal verkondigd worden in heel de bewoonde wereld
tot getuigenis voor alle volken  
en dan zal de voleinding komen.
15Wanneer jullie dan de ‘verwoestende gruwel’
waarvan Daniël heeft gesproken
zien staan op de heilige plaats
– lezer, begrijp dit goed1 —    
16moeten wie in Judea zijn,
de bergen in vluchten;
17wie op het dakterras is,
moet niet naar beneden komen
om nog iets zijn huis te halen
18en wie op het land is,
moet zich niet omdraaien
om z'n mantel nog mee te nemen;
19wee hen, die zwanger zijn
of een kind de borst geven in die dagen!
20Bidt, dat je vlucht niet in de winter valt of op de sabbat,
21want dan zal het onheil groot zijn
zoals het nooit is geweest
vanaf het begin van de wereld tot nu toe,
en zoals het ook niet meer zijn zal;
22ja, als die dagen niet ingekort zouden worden,
zou geen mens worden gered;
maar omwille van de uitverkorenen
zullen die dagen ingekort worden.
23Als dan iemand tot jullie zegt:
kijk, hier is de Christus, of daar,  
gelooft het niet!
24Want er zullen pseudochristussen en pseudoprofeten
opstaan en zij zullen grote tekenen
en wonderen doen om — als dat al zou kunnen —  
ook de uitverkorenen te misleiden;
25let erop, ik heb het jullie voorzegd.
26Of als ze tot jullie zeggen:
kijk, hij is in de woestijn,  
trek er niet op uit; of:
kijk, in de binnenkamer,  
gelooft het niet!
27Want zoals de bliksem (op)komt uit het oosten en schijnt tot in het westen,
zó zal de komst van de mensenzoon zijn.

32Leert dan van de vijgeboom de gelijkenis:
wanneer z'n hout al zacht wordt
en de bladeren beginnen te groeien,
weten jullie dat de zomer dichtbij is;
33zo ook jullie,
wanneer je dit alles ziet,
dat het nabij is, voor de deur.
34Voorwaar, ik zeg jullie
dat dit geslacht niet voorbij gaat,
vóórdat dit alles geschiedt.
35De hemel en de aarde zullen voorbij gaan,
maar mijn woorden zullen niet voorbij gaan.  

Noten
1oplossing NBV
Afdrukken | vertaling door zuurmond | bij Tiende zondag van de herfst, Eeuwigheidszondag
Laatste wijziging 14 Nov 2011 21:32:08
Reacties: nog geen reactie. Gebruik, als u bent ingelogd, b om te reageren.
Andere vertalingen: Mat. 24,32-44 [Evangelie] , Mat. 24,32-44 [Evangelie] , Mat. 24,32-46 [Evangelie] , Mat. 24,14-35 [Evangelie] , Mat. 24,13-35 [Evangelie] Van de vijgenboom evenwel leer..., Mat. 24,14-35 [Evangelie]

Tiende zondag van de herfst, Eeuwigheidszondag - wit
Geen afbeelding opgegeven.

Overige teksten:

Dan. 12,1-4 [OT]
Mat. 24,14-35 [Evangelie]
1Tess. 5,1-11 [Epistel]

Deze site heeft 235 leden, waarvan 1 online; Bezoekers : vandaag: 352; Colofon