aanmelden
Schriftlezing
website van de Dirk Monshouwer Stichting
H | Palmarum | Leesrooster | M | Contact
Rubrieken
Agenda
De DM-Stichting
d Bijbelvertalingen
Gesorteerd op:
Bijbels
d Exegeses
Gesorteerd op:
Bijbels
Nieuws
d Links
Hoe kan ik ...
4e van de 40 dagen, 18 maart 2012
Johannes 6,1-15
Inleiding
Van 5 broden en 2 vissen voedsel voor alle mensen
Vertaling
1Hierna1 vertrok Jezus naar de overkant
van de zee van Galilea, ofwel van Tiberias.2
2Hem volgde een talrijke menigte
omdat zij de tekenen zagen3
die hij deed bij de zieken/zwakken.
3Jezus echter ging de berg op,
daar ging hij zitten met zijn leerlingen.
4Pesach was nabij/Bijna was het Pesach, het feest van de Joden/Judeërs.4
5Toen Jezus zijn ogen dan opsloeg,
zag hij met verbazing/aanschouwde hij
dat er veel volk/grote massa/talrijke schare naar hem kwam/komt;
hij zei/zegt tot Filippus:
Waar moeten wij [zoveel] broden/brood kopen,
opdat/zodat zij hier te eten hebben?5
6Hij zei dat om hem op de proef te stellen6
want hij wist wat hij ging doen.
7Filippus antwoordde hem:
Voor tweehonderd dinariën aan broden/brood is niet voldoende voor hen,
wil ieder zelfs maar een klein stukje krijgen.
8Een van zijn7 leerlingen, Andreas, de broer van Simon Petrus, zei tegen hem:
9Hier is een jongetje met vijf gerstebroden en twee visjes,
maar wat is dat voor zovelen?8
10Jezus zei:
Laat de mensen maar eens gaan aanliggen9   
Er was een groot grasveld/veel groen op die plaats.
Zij gingen daar aanliggen,
de mannen waren in aantal zo'n vijfduizend.
11Toen nam Jezus de broden,
dankte en gaf ze door/verdeelde ze
aan wie er aanlagen,10
en zo ook van de visjes zoveel ze wilden.
12Toen zij vervuld waren,11
zei hij tot zijn leerlingen:
Verzamel de overgebleven brokken12
om niets verloren te laten gaan.
13Zij verzamelden die
en vulden twaalf manden met brokken  van de vijf gerstebroden            
die overgebleven waren,
nadat ze gegeten hadden.
14Toen de mensen het teken zagen
dat hij gedaan had,
zeiden ze:
Hij is echt de profeet die in de wereld komt.
15Jezus begreep
dat zij van plan waren te komen en hem te ontvoeren/mee te sleuren
om hem tot koning te maken,13
en hij week uit, opnieuw/weer,14
naar de berg, hij, alleen.
Noten
1Na het meelezen van Leen de Ronde verander ik hier en daar iets.
2Bij NBV: Meer van Tiberias, ook wel het Meer van Tiberias genoemd. Zie Het luistert nauw, 249-250: Johannes weet goed dat het een meer is, maar schrijft toch zee. Met Pesach op handen wil  hij de gestalte van  Mozes oproepen, die zijn volk voorging door de zee naar het veelbelovende land. Jezus als een tweede Mozes moet vanuit de eerste Mozes verstaan worden.
3NBV: 'gezien hadden' of door impf. '(steeds) zagen'?
4NBV: kort voor het joodse Pesachfeest.
5NBV: om deze mensen te eten te geven?
6Of: Door dat te zeggen stelde hij hem op de proef, zoals NB?
7NBV: de
8NBV: Er is hier wel ... maar wat hebben we daaraan voor ..?
9aanliggen zowel hier voor anapesein als voor anakeimenois in vs 11.
10NBV: die daar zaten
11met NB; NBV: Toen iedereen volop gegeten had; mogelijk is ook  "voldaan, verzadigd", Leen de Ronde.
12NBV: + brood?
13NBV: wilden dwingen om mee te gaan en hem dan tot koning zouden uitroepen
14NBV: Daarom trok hij zich terug ..; palin ontbreekt?
Afdrukken | Vertaler onbekend | bij 4e van de 40 dagen
Laatste wijziging 6 Oct 2017 10:54:36
Reacties: nog geen reactie. Gebruik, als u bent ingelogd, b om te reageren.
Andere vertalingen: Joh. 6,1-15 [Evangelie] , Joh. 6,1-15 [Evangelie] , Joh. 6,1-15 [Evangelie] , Joh. 6,1-15 [Luthers leesrooster] , Joh. 6,1-15 [Evangelie] Een overvloedig maal voor de volkeren, Joh. 6,1-15 [Evangelie]
Exegeses: Joh. 6,1-15 [Commentaar] Een overvloedig maal voor de volkeren

4e van de 40 dagen - paars of rozerood
Geen afbeelding opgegeven.

Overige teksten:

Joh. 6,1-15 [Evangelie]
Joz. 4,5-24 [OT]
Joz. 5,1-12 [OT]

Deze site heeft 233 leden, waarvan 3 online; Bezoekers : vandaag: 106; Colofon