aanmelden
Schriftlezing
website van de Dirk Monshouwer Stichting
H | 1e van de Herfst | Leesrooster | M | Contact
Rubrieken
Agenda
De DM-Stichting
d Bijbelvertalingen
Gesorteerd op:
Bijbels
d Exegeses
Gesorteerd op:
Bijbels
Nieuws
d Links
Hoe kan ik ...
3e van de 40 dagen, 3 maart 2013
Exodus 6,1-7
Vertaling
1JHWH zei tegen Mozes:
Nu zul je zien wat ik aan Farao zal doen:
Ja, onder sterke hand zal hij hen laten gaan
onder sterke hand zal hij hen verdrijven uit zijn land.

2God sprak tot Mozes, hij zei tot hem:
Ik ben JHWH1
3ik heb mij laten zien aan Abraham, Isaak en Jakob
als God Sjaddai2
Maar naar mijn naam JHWH ben ik bij hen niet bekend geworden.3
4Wel heb ik met hen mijn verbond opgericht
dat ik hun het land Kanaän zou geven
het land van hun vreemdelingschap
waar zij als gastvreemdeling vertoefden.
5Ook heb ik het gejammer van de kinderen van Israël gehoord
[van hen] die door de Egyptenaren als slaven dienstbaar zijn gemaakt
en ik werd mijn verbond indachtig.
6Daarom, zeg tot de kinderen van Israël:
Ik ben JHWH *
ik laat jullie uittrekken
onder de zware last4 van Egypte vandaan
ik red jullie uit de slavendienst aan hen
ik verlos jullie met een uitgestrekte arm
en met grote gerichtsdaden.
7Ik neem jullie mij tot volk
ik word je tot God
en jullie zullen weten, dat ik JHWH je God ben
die je laat uittrekken, weg vanonder de zware last van Egypte.
Noten
1Inclusio met vers 8; ‘midden’ in vers 6. Dus: ’ani jhwh – 48 woorden – ’ani jhwh – 48 woorden – ’ani jhwh.
2Betekenis onbekend; niet: Almachtige of Ontzagwekkende.
3Verbum in de nif. De aartsvaders kenden de Godsnaam maar niet naar de betekenis die deze naam in Ex 3 en vooral ook in deze pericoop krijgt, nl. ‘die je uit Egypte uit het slavenhuis heeft laten uittrekken.’ [NB 3 maal ‘Ik ben JHWH’].
4Plur. als intensivum opgevat.
Afdrukken | vertaling door kad | bij 3e van de 40 dagen
Laatste wijziging 24 Dec 2012 16:21:16
Reacties: nog geen reactie. Gebruik, als u bent ingelogd, b om te reageren.
Andere vertalingen: Ex. 6,1-7 [OT] De Eeuwige zal bevrijden, Ex. 6,1-7 [OT] , Ex. 6,2-9 [OT-alt] , Ex. 6,6-20 [OT] , Ex. 6,2-8 [OT] , Ex. 6,2-8 [OT-alt] , Ex. 6,2-30 [OT-alt]
Exegeses: Ex. 6,6-20 [OT] Een God van mensen

3e van de 40 dagen - paars
Geen afbeelding opgegeven.

Overige teksten:

2sam. 12,16-25 [OT-alt]
Ex. 6,1-7 [OT]

Deze site heeft 234 leden, waarvan 3 online; Bezoekers : vandaag: 224; Colofon