aanmelden
Schriftlezing
website van de Dirk Monshouwer Stichting
H | 1e van de Herfst | Leesrooster | M | Contact
Rubrieken
Agenda
De DM-Stichting
d Bijbelvertalingen
Gesorteerd op:
Bijbels
d Exegeses
Gesorteerd op:
Bijbels
Nieuws
d Links
Hoe kan ik ...
Witte Donderdag, 28 maart 2013
2 Samuël 16,1-2
Inleiding
vertaling Mirjam Elbers
Vertaling
1David nu was een stukje verder van de top getrokken,
en zie, Siba, de jongen1 van Mefiboset, kwam hem tegemoet2 ,
met een span gezadelde ezels
en daarop tweehonderd broden en honderd rozijnenkoeken?3   
en honderd zomervruchten en een kruik wijn.
2De koning zei tegen Siba:
Wat wil je hiermee4
Noten
1jongen, jongeling. Siba wordt afwisselend dienaar en jongen genoemd. In 2 Sam. 9 wordt hij eerst dienaar van Saul genoemd (vs 2), later jongen van Saul (vs 9). Mefiboset wordt echter altijd dienaar genoemd. Opvallend is dat in hoofdstuk 18 juist Absalom door David consequent jongen genoemd wordt (2 Sam. 18:5,12,29,32). [Zie verder de bespreking van 'heer en dienaar' en van 'jongen' in het hoofdstuk Woordvelden.]
2om te) ontmoeten: belangrijk werkwoord in m.n. 2 Sam. 19: de oude 'vijanden' van de koning komen nu een voor een David 'tegemoet', zoals ook Mefiboset in 2 Sam. 19:25.
3rozijnenkoeken. Het woord komt zeer weinig voor in Tenach. Het zijn de koeken die de uitgehongerde Egyptenaar van David te eten krijgt (1 Sam. 30:12), maar ook de koeken die hij zelf krijgt van Abigail (1 Sam. 25:18) en van sympathisanten (1 Kron. 12:41).
4Letterlijk:Wat zijn deze voor jou?
Afdrukken | Vertaler onbekend | bij Witte Donderdag
Laatste wijziging 9 Oct 2017 19:37:26
Reacties: nog geen reactie. Gebruik, als u bent ingelogd, b om te reageren.

Witte Donderdag - wit
Geen afbeelding opgegeven.

Overige teksten:

Ex. 12,15-20 [OT]
2sam. 16,1-2 [OT-alt]

Deze site heeft 234 leden, waarvan 4 online; Bezoekers : vandaag: 372; Colofon