aanmelden
Schriftlezing
website van de Dirk Monshouwer Stichting
H | 1e van de Herfst | Leesrooster | M | Contact
Rubrieken
Agenda
De DM-Stichting
d Bijbelvertalingen
Gesorteerd op:
Bijbels
d Exegeses
Gesorteerd op:
Bijbels
Nieuws
d Links
Hoe kan ik ...
1e van de 40 dagen, 9 maart 2014
Matteüs 21,6-11
de acclamatie van de menigte
Inleiding
Hoe nederig het vervoermiddel van de zoon van David ook is, de koning kan zijn stad niet binnengaan zonder uitbundige acclamatie. Het dubbele apostolaat loopt uit op de meest talrijke menigte, bij nader toezien bestaande uit voorlopers en navolgers,in éénparig hosanna de machthebbers trotserend, zodanig dat Jeruzalem in shock is.  
Vertaling
Matteus 21:6 —11

6De leerlingen gingen op weg
en deden zoals Jezus hun opgedragen had.
Zij voerden de ezel en het veulen mee,
7en legden de gewaden op hen,
en hij ging boven op hen zitten.
8Er was een zeer talrijke menigte,
en zij spreidden hun eigen gewaden op de weg,
anderen sloegen takken van de bomen,
en begonnen die op de weg te spreiden.
9En de menigten,
zowel die hem vooruitgingen als die navolgden,
riepen het uit:
`Hosanna voor de zoon van David !
Gezegend die komt in de naam van de HEER,
Hosanna in de hoge !´
10En toen hij Jeruzalem binnenkwam,
was heel de stad geschokt en zei men:
11Wie is deze ?
De menigten evenwel zeiden:
Deze is de profeet, Jezus,
uit Nazareth in Galilea
Afdrukken | vertaling door leenderonde | bij 1e van de 40 dagen
Laatste wijziging 6 Oct 2017 11:16:57
Reacties:
jaap goorhuis: Enkele vragen [2014-10-06 13:55:19]
een paar vragen bij deze vertaling:
1. v.7: je vertaalt 'op hen', maar ik denk dat je moet vertalen: 'hij ging daar bovenop zitten'.
2. v.8: met het toevoegen van het woord 'velen' beweeg je je m.i. te ver af van het Grieks. Zou je niet kunnen vertalen: 'De talrijke menigte spreidde hun eigen gewaden op de weg' Helemaal correct Nederlands is dat misschien niet, maar de contructio ad sententiam neem je zo in de vertaling nog mee.
3. v.8: waarom 'gingen'? Waarom niet gewoon: 'anderen sloegen takken van de bomen en spreidden die op de weg'.
4. v. 9: Waarom adversatief (evenwel)? Zo versta ik het Griekse 'hoi de' hier niet. En ook hier zou ik het 'ekrazon' niet ingressief vertalen: '... riepen uit: Hosanna...' Het 'legontes' hoeft niet vertaald te worden, maar kan als dubbele punt worden opgevat.
5. v. 11: idem 9: niet adversatief. 'Evenwel'weglaten.  Andere vertalingen: Mat. 21,10-17 [Evangelie] Jezus optreden in de tempel, Mat. 21,1-11 [Evangelie] , Mat. 21,1-11 [Evangelie] intocht in Jeruzalem, Mat. 21,1-11 [Evangelie] op een ezel met een veulen, Mat. 21,1-11 [Evangelie] , Mat. 21,1-17 [Evangelie]

1e van de 40 dagen - paars
Geen afbeelding opgegeven.

Overige teksten:

Mat. 21,6-11 [Evangelie]
Gen. 3,1-9 [OT]
Ps. 118,24-29 [OT-alt]

Deze site heeft 234 leden, waarvan 4 online; Bezoekers : vandaag: 318; Colofon