aanmelden
Schriftlezing
website van de Dirk Monshouwer Stichting
H | 1e van de Herfst | Leesrooster | M | Contact
Rubrieken
Agenda
De DM-Stichting
d Bijbelvertalingen
Gesorteerd op:
Bijbels
d Exegeses
Gesorteerd op:
Bijbels
Nieuws
d Links
Hoe kan ik ...
3e zondag van de 40 dagen, 11 maart 2007
Exodus 6,1-7
De Eeuwige zal bevrijden
Vertaling
2God1 sprak tot Mozes, hij zei:
Ik ben JHWH
ik liet me zien aan Abraham, aan Isaak en aan Jakob als El Sjaddai2
mijn naam JHWH heb ik hen niet bekend gemaakt.
3Wel heb ik [de acte van] mijn verbond met hen opgesteld
dat ik hun het land Kanaän zou geven
het land van hun allochtoonschap
waar zij als allochtoon verbleven.3
4Ook heb ik zelf het gekerm van de kinderen van Israël gehoord
die de Egyptenaren tot dienstknechten hadden gemaakt
en ik ben mijn verbond indachtig geweest.
5Zeg daarom tegen de kinderen van Israël:
Ik ben JHWH
Ik zal jullie doen uittrekken onder de last van de Egyptenaren vandaan
ik zal jullie redden uit de dienstbaarheid aan hen
ik zal jullie met een uitgestrekte arm verlossen
en met krachtige rechtsuitspraken.
6Ik zal jullie als mijn volk aannemen
en ik zal jullie God zijn.
Zo zullen jullie weten dat ik JHWH jullie god ben
die jullie onder de last van de Egyptenaren vandaan heeft doen uittrekken.
7Ik zal je naar het land brengen
waarvoor ik mijn hand in het vuur heb gestoken
dat ik het Abraham, Izaak en Jakob zou geven
en ik zál het jullie in bezit geven
ik, JHWH.
8Aldus sprak Mozes tot de kinderen van Israël
maar zij gaven geen gehoor aan Mozes
vanwege hun ongeduld en vanwege de zwaarte van hun dienstbaarheid.
Noten
1Hier wijkt de Hebreeuwse telling af van NBG. Ik houd de Hebreeuwse telling aan, die gevolgd wordt door de Willibrord-vertaling.
2De laatste jaren is er veel over el sjaddai geschreven. Sommigen leggen verband met  adé, veld, en zien in hem de Heer van de dieren, maar de etymologie is omstreden. HAL legt verband met Akkadisch adûm, berg, reeks bergen, wat een vertaling Heer van de bergen zou opleveren. Bijbels-theologisch gezien is het een 'oude' godsnaam die de donkere, numineuze kant van JHWH laat zien, vgl. Job, waar meer dan de helft van de plaatsen te vinden is, vgl. ook Ruth 1:20.
3Ik vertaal gr evenals in Exodus 12 als allochtoon.
Afdrukken | vertaling door evert | bij 3e zondag van de 40 dagen
Laatste wijziging 6 Oct 2017 11:40:13
Reacties:
harrypals: allochtoon? [2007-03-06 17:04:22]
Mijn oog viel op het woord 'allochtoon', 2 x in vs. 3 (4) — ik vind dat uitgesproken lelijk, een quasi akademisch / sociologisch woord; waarom niet gewoon 'vreemdeling', 'zwerver te gast' (NB) ?

Wegens tijdgebrek laat ik het hier even bij.

Harry Pals
jaap goorhuis: allochtoon [2007-03-09 09:55:28]
Voor mijn gevoel kan dat niet.
Dit is een anachronisme.
Het woord allochtoon hoort thuis in onze tijd.
Bovendien vind ik dat de notie 'vreemdelingschap' bewaard moet blijven, juist ook bijbelstheologisch.

Andere vertalingen: Ex. 6,1-7 [OT] , Ex. 6,2-9 [OT-alt] , Ex. 6,1-7 [OT] , Ex. 6,6-20 [OT] , Ex. 6,2-8 [OT] , Ex. 6,2-8 [OT-alt] , Ex. 6,2-30 [OT-alt]
Exegeses: Ex. 6,6-20 [OT] Een God van mensen

3e zondag van de 40 dagen - paars
Geen afbeelding opgegeven.

Overige teksten:

Ex. 6,1-7 [OT]
Luc. 13,1-9 [Evangelie]

Deze site heeft 234 leden, waarvan 3 online; Bezoekers : vandaag: 257; Colofon