aanmelden
Schriftlezing
website van de Dirk Monshouwer Stichting
H | 2e Advent | Leesrooster | M | Contact
Rubrieken
Agenda
De DM-Stichting
d Bijbelvertalingen
Gesorteerd op:
Bijbels
d Exegeses
Gesorteerd op:
Bijbels
Nieuws
d Links
Hoe kan ik ...
4e van de zomer, 13 juli 2014
Jesaja 55,6-13
Inleiding
Vertaling: 6-11 Richtsje Abma
               12-13 Joep Dubbink
Vertaling
6Zoek JHWH nu hij te vinden is
roep hem aan nu hij nabij is.
7De goddeloze moet zijn weg verlaten
de boosdoener zijn gedachten
laten ze zich bekeren tot JHWH
die zal zich over hen ontfermen
en tot onze God
want hij vergeeft rijkelijk.

8Want mijn gedachten zijn niet jullie gedachten
en jullie wegen zijn niet mijn wegen
— luidt de godsspraak van JHWH
9Want zoals de hemel hoger is dan de aarde
zo zijn mijn wegen hoger dan jullie wegen
en mijn gedachten [hoger] dan jullie gedachten.
10Want zoals regen en sneeuw neerdalen uit de hemel
en daarheen niet terugkeren voordat zij de aarde hebben gedrenkt
vruchtbaar hebben gemaakt en planten hebben doen uitspruiten,
wanneer zij zaad hebben gegeven aan de zaaier en brood aan de eter
11zo zal het ook gaan met mijn woord
dat uit mijn mond voortkomt:
het zal niet vruchteloos naar mij terugkeren
maar het zal doen wat mij behaagt
en dat volbrengen waartoe ik het heb gezonden.

12Want in vreugde zul je uittrekken
en in vrede geleid worden;
bergen en heuvels zullen voor jou in gejuicht uitbarsten
en alle bomen van het veld zullen in de handen klappen.
13In plaats van een doornstruik zal een jeneverbes opkomen
in plaats van een brandnetel zal een mirte opkomen
en dat zal voor JHWH zijn tot een naam
tot een eeuwig teken, dat niet afgesneden wordt.
Afdrukken | Vertaler onbekend | bij 4e van de zomer
Laatste wijziging 18 Feb 2014 08:13:40
Reacties: nog geen reactie. Gebruik, als u bent ingelogd, b om te reageren.
Andere vertalingen: Jes. 55,6-13 [OT] , Jes. 55,1-11 [OT] , Jes. 55,6-13 [OT] , Jes. 55,1-11 [OT] , Jes. 55,6-13 [OT] , Jes. 55,1-11 [OT-alt] , Jes. 55,1-11 [OT] , Jes. 55,1-11 [OT] , Jes. 55,1-11 [OT] , Jes. 55,1-11 [OT] , Jes. 55,6-13 [OT] , Jes. 55,1-11 [OT] , Jes. 55,1-11 [OT] , Jes. 55,1-11 [OT] , Jes. 55,6-13 [OT] , Jes. 55,6-13 [OT]

4e van de zomer - groen
Geen afbeelding opgegeven.

Overige teksten:

Mat. 13,1-9 [Evangelie]
Mat. 13,18-23 [Evangelie]
Wijs. 2,12-24 [OT-alt]
Wijs. 3,1-9 [OT-alt]
Jes. 55,6-13 [OT]

Deze site heeft 235 leden, waarvan 3 online; Bezoekers : vandaag: 160; Colofon