aanmelden
Schriftlezing
website van de Dirk Monshouwer Stichting
H | 1e van de Herfst | Leesrooster | M | Contact
Rubrieken
Agenda
De DM-Stichting
d Bijbelvertalingen
Gesorteerd op:
Bijbels
d Exegeses
Gesorteerd op:
Bijbels
Nieuws
d Links
Hoe kan ik ...
Dankdag voor gewas en arbeid, 5 november 2014
Matteüs 20,1-16
De vrijheid om goed te doen strookt niet altijd met onze verwachtingen en onze rekensommen, met datgene wat wij gepast vinden. Het staat de huismeester, de landheer vrij om uit te gaan wanneer hij dat wil.
Inleiding
De vrijheid om goed te doen strookt niet altijd met onze verwachtingen en onze rekensommen, met datgene wat wij gepast vinden. Het staat de huismeester, de landheer vrij om uit te gaan wanneer hij dat wil.
Vertaling
1 Want het koninkrijk der hemelen
lijkt op een mens, een huismeester,
welke `s ochtends vroeg uitgaat
om arbeiders te huren
voor zijn wijngaard.
2 Akkoord gegaan met de arbeiders
voor een dinar per dag,
stuurt hij hen naar zijn wijngaard.
3 Als hij uitgaat rond het derde uur
ziet hij anderen die op de markt stonden,
zonder werk.
4 Hij zegt tot hen:
gaat ook gij naar de wijngaard
en wat rechtvaardig is, zal ik jullie geven.
5 Ook zij gaan heen.
Weer gaat hij uit,
rond het zesde en het negende uur
en doet evenzo.
6 Rond het elfde uur gaat hij uit,
vindt anderen die daar gestaan hebben
en zegt tot hen:
waarom stonden jullie hier de hele dag, zonder werk?
7 Zij antwoorden hem:
omdat niemand ons huurt.
Hij zegt tot hen: gaat ook gij naar de wijngaard.
8 Bij het vallen van de avond
zegt de heer van de wijngaard tot zijn opzichter:
Roep de arbeiders en betaal hun het loon uit
te beginnen met de laatsten tot aan de eersten.
9 Als degenen van het elfde uur komen
ontvangt iedereen een dinar.
10 Als de eersten komen,
veronderstellen zij dat zij meer zullen ontvangen;
en ook zij ontvangen elk een dinar.
11 Bij de ontvangst morren ze tegen de landheer
12 ze zeggen: deze laatsten hebben maar één uur gewerkt
en u hebt hen gelijk gemaakt aan ons
die de last van de dag en de hitte hebben gedragen.
13 Maar hij antwoordt één van hen en zegt:
vriend, ik doe ú geen onrecht aan
bent u niet akkoord gegaan met één dinar?
14 Neem het uwe en ga heen.
Ik wil deze laatste hetzelfde geven als ook aan u.
15 Of staat het mij niet vrij
te doen wat ik wil met het mijne?
Of is uw oog boos omdat ik goed ben?
16 Zo zullen de laatsten eersten zijn
en de eersten laatsten.
Afdrukken | vertaling door Gerda | bij Dankdag voor gewas en arbeid
Laatste wijziging 6 Oct 2017 11:16:57
Reacties:
WillemP: De kop staat er tweemaal in [2014-11-03 09:38:32]
Ik snap je laatste zin niet over het uitgaan.
je bedoelt vermoedelijk het er op uitgaan om arbeiders te werven.

Andere vertalingen: Mat. 20,1-16 [Evangelie] Laatsten en eersten, Mat. 20,1-16 [Evangelie] Het koninkrijk der hemelen en de vrijheid om goed te doen, Mat. 20,1-16 [Evangelie] , Mat. 20,1-16 [Luthers leesrooster] , Mat. 20,1-16 [Evangelie] , Mat. 20,1-16 [Evangelie]

Dankdag voor gewas en arbeid - groen
Geen afbeelding opgegeven.

Overige teksten:

Mat. 20,1-16 [Evangelie]
Deut. 24,14-15 [OT]

Deze site heeft 234 leden, waarvan 3 online; Bezoekers : vandaag: 305; Colofon