aanmelden
Schriftlezing
website van de Dirk Monshouwer Stichting
H | 1e van de Herfst | Leesrooster | M | Contact
Rubrieken
Agenda
De DM-Stichting
d Bijbelvertalingen
Gesorteerd op:
Bijbels
d Exegeses
Gesorteerd op:
Bijbels
Nieuws
d Links
Hoe kan ik ...
Epifanie, 4 januari 2015
Efeziërs 3,1-12
Inleiding
Paulus vertelt nu over de bemiddelende rol die hij mocht gaan spelen
Vertaling
Efeziers 3,1-12

1Dankzij deze genade1
ben ik, Paulus, de gevangene van2 de Messias, van Jezus,
voor jullie, de volken —
2als jullie tenminste gehoord hebben
van het beheer3 van Gods genade
dat mij voor jullie gegeven is.
3Volgens een openbaring
is aan mij het geheimenis bekend gemaakt4 ,
zoals ik eerder in het kort al schreef.
4Daaraan kunnen jullie, dit lezend,
mijn inzicht opmerken
in het geheimenis van de Messias.
5In andere generaties
is dat niet zo bekend gemaakt5 aan de mensenkinderen,
zoals het nu geopenbaard is
aan zijn heilige apostelen en profeten,
in de Geest:
6dat de volken mede-erfgenamen zijn,
mede-lichaam, mede-deelhebbers
aan de toezegging in Messias Jezus,
door het evangelie.
7Daarvan ben ik een dienaar geworden,
ten gevolge van6 de gave van Gods genade
die mij gegeven is
ten gevolge van het inwerken van zijn kracht.

8Aan mij,
de minste van alle heiligen,
is deze genade gegeven:
om aan de volken het evangelie te brengen7
van de onnaspeurlijke8 rijkdom van de Messias;
9en om aan het licht te brengen
hoe het beheer is van het geheimenis
dat verborgen was vanaf de eeuwigheden
in God die alles geschapen9 heeft —
10opdat nu aan de overheden en de machthebbers in de hemelsferen10
de veelkleurige wijsheid van God bekend zou worden door de gemeente,
11volgens het voornemen11 van eeuwigheden her
dat hij verwezenlijkt12 heeft in Messias Jezus onze heer13 .
12Door hem hebben wij de vrijmoedige toegang14 ,
in volle overtuiging15 vanwege het16 geloof in hem.
Noten
1de gangbare uitdrukking waarin 'charin' afgezwakt is tot 'ten gunste van' heb ik hier bewust weer teruggevoerd naar het grondwoord 'charis', 'genade', omdat dat woord in het vorige hoofdstuk en in het vervolg zo'n grote fundamentele rol speelt
2niet `omwille van´ (NBV), er staat gewoon een genitivus
3οἰκονομία, zo ook in vs. 9; de NBV parafraseert
4niet `onthuld´ (NBV)
5NBV weer onjuist `onthuld´
6zo NB
7NBV `verkondigen´, mist het evangelie
8`ondoorgrondelijk´ (NBV, NB) is toch iets anders; het Griekse kernwoord ἀνεξιχνίαστος geeft aan dat je iets opspoort, en dat kan met deze rijkdom dus niet, doorgronden misschien wel
9niet `schepper´(NBV), er staat een werkwoord, is actiever
10zo NBV
11NBV `plan´
12zo NBV
13mist in NB
14`tot God´ vult de NBV aan
15NB en NBV `vol vertrouwen´
16niet `ons´ (NBV)
Afdrukken | vertaling door harrypals | bij Epifanie
Laatste wijziging 17 Dec 2020 13:49:56
Reacties: nog geen reactie. Gebruik, als u bent ingelogd, b om te reageren.
Andere vertalingen: Ef. 3,1-12 [Epistel] , Ef. 3,1-12 [Epistel] , Ef. 3,1-12 [Epistel] het geheimenis van de Messias, Ef. 3,1-12 [Epistel] , Ef. 3,1-12 [Epistel] , Ef. 3,1-13 [Epistel] Mede-treffen in het geheimenis..., Ef. 3,1-12 [Epistel] Paulus

Epifanie - wit
Geen afbeelding opgegeven.

Overige teksten:

Ef. 3,1-12 [Epistel]
Jes. 60,1-6 [OT]

Deze site heeft 234 leden, waarvan 4 online; Bezoekers : vandaag: 314; Colofon