aanmelden
Schriftlezing
website van de Dirk Monshouwer Stichting
H | 2e van de Advent | Leesrooster | M | Contact
Rubrieken
Agenda
De DM-Stichting
d Bijbelvertalingen
Gesorteerd op:
Bijbels
d Exegeses
Gesorteerd op:
Bijbels
Nieuws
d Links
Hoe kan ik ...
1e van Pasen, 5 april 2015
Marcus 16,1-8
Inleiding
Pasen
Vertaling
1En toen de sabbat voorbij was,
kochten Maria Magdalena en Maria van Jakobus en Salome
geurige olie om hem te gaan zalven.
2Heel vroeg op de eerste dag van de week
gaan ze naar het graf,
bij het opgaan van de zon.
3Ze zeiden tot elkaar:
wie zal voor ons de steen wegrollen
van de ingang van het graf?
4Toen ze opkeken zagen ze
dat de steen was weggerold —
want die was heel groot.
5Ze gingen binnen in het graf
en zagen een jongeman rechts zitten,
met een wit kleed aan;
ze schrokken enorm.
6Hij zei tot hen:
Schrik niet zo!
Jezus zoeken jullie,
de Nazarener, de gekruisigde?
Hij werd opgewekt;
hij is hier niet.
Kijk: de plek waar ze hem hadden neergelegd.
7Ga heen
en zeg zijn leerlingen en Petrus
dat hij je voorgaat naar Galilea;
daar zul je hem zien,
zoals hij jullie gezegd heeft.
8Ze kwamen naar buiten
en vluchtten weg van het graf,
want schrik en ontzetting greep hen aan;
en ze zeiden niemand iets,
want ze waren zeer bevreesd.
Afdrukken | vertaling door Klaas Eldering | bij 1e van Pasen
Laatste wijziging 15 Feb 2021 16:57:23
Reacties: nog geen reactie. Gebruik, als u bent ingelogd, b om te reageren.
Andere vertalingen: Mar. 16,1-8 [Evangelie] , Mar. 16,1-8 [Evangelie] ....terwijl de zon opgaat, Mar. 16,1-8 [Evangelie] , Mar. 16,1-8 [Evangelie] , Mar. 16,1-8 [Evangelie]
Exegeses: Mar. 16,1-8 [Commentaar] de jongeling in wit gewaad

1e van Pasen - wit
Geen afbeelding opgegeven.

Overige teksten:

Mar. 16,1-8 [Evangelie]
1Joh. 2,7-8 [Evangelie]
Hgl. 3,1-11 [OT-alt]

Deze site heeft 247 leden, waarvan 0 online; Bezoekers : vandaag: 70; Colofon