aanmelden
Schriftlezing
website van de Dirk Monshouwer Stichting
H | 3e v.d. herfst | Leesrooster | M | Contact
Rubrieken
Agenda
De DM-Stichting
d Bijbelvertalingen
Gesorteerd op:
Bijbels
d Exegeses
Gesorteerd op:
Bijbels
Nieuws
d Links
Hoe kan ik ...
1e van Advent, 29 november 2015
Lucas 1,5-25
Vier rechvaardigen voor Gods aangezicht
Inleiding
Rechtvaardig zijn in de ogen van God kan grote gevolgen hebben. En aan de eer van het mogen brengen van het wierookoffer aan God zijn risico's verbonden, getuige de geschiedenissen van de zonen van Aaron. Mozes geeft opdracht om een wierookoffer te brengen voor de zonde van ontevredenheid van het volk, daarmee weet hij het volk te behouden.
Opmerkelijk is dat Zacharias op leeftijd is en toch de priesterdienst vervult Num. 4). Waren de mannen in de leeftijd van 30-50 jaar niet beschikbaar voor de priesterdienst? Sommigen hadden een akker (Hand. 4:36-37), ook iets dat voor de Levieten verboden was, zij hadden geen erfdeel.
Vertaling
5 Er was in de dagen van Herodes, koning van Judea,
een zeker priester met de naam Zacharias,
uit de afdeling van Abia;
en zijn vrouw was uit de dochters van Aäron
en haar naam was Elisabeth.
6 Beiden waren rechtvaardig voor het aangezicht van God,
wandelend onberispelijk
in al de geboden en verordeningen van de Heer.
7 ze hadden geen kind, want Elizabeth was onvruchtbaar,
en ze waren beiden welbedaagd.
8 Het geschiedde, toen hijzelf in zijn afdeling aan de beurt was
het priesterambt te bedienen voor God,
9 volgens het gebruik van de priesterdienst
viel het lot op hem om het wierookoffer te branden
onder het binnengaan van de tempel van de Heer.
10 — De gehele menigte van het volk
was buiten in gebed op het uur van het wierookoffer. —
11 door hem werd gezien een engel van de Heer,
staande aan de rechterzijde van het wierookaltaar.
12  Zacharias raakte uit zijn doen toen hij hem zag
en vrees viel op hem.
13 Maar de engel zei tot hem:
`Vrees niet, Zacharias,
want uw vrouw Elizabeth zal u een zoon baren
en je zult zijn naam noemen Johannes.
14Voor u zal hij blijdschap en vreugde zijn
en velen zullen zich om zijn geboorte verheugen.
15Want hij zal groot zijn voor het aangezicht van de HEER;
wijn en sterke drank zal hij niet drinken,
en hij zal met Heilige Geest vervuld worden
al in de schoot van zijn moeder.
16Veel van de kinderen van Israël
zal hij terugbrengen tot de Heer, hun God.
17Hij zal voor Hem uitgaan in de geest en kracht van Elia,
om de harten van de vaders terug te brengen tot de kinderen
en de ongehoorzamen tot de bezonnenheid van de rechtvaardigen
om de Heer een wel toegerust volk te bereiden.
18 Zacharias zei tot de engel:
`Waaraan zal ik dat te weten komen?
Want ik ben een oude man
en de vrouw van me is welbedaagd.´
19 De engel antwoordde en zei tot hem:
`Ik ben Gabriël, die voor het aangezicht van God sta,
ik ben tot u gezonden om met u te spreken
en u dit goede nieuws te  brengen.
20Zie, u zult zwijgen
en niet kunnen spreken
tot de dag van deze dingen zal aanbreken,
omdat u niet geloofde mijn woorden,
die vervuld zullen worden te rechter tijd.´
21 Het volk wachtte op Zacharias
en verwonderde zich
dat hij zich zo lang in de tempel ophield.
22Toen hij naar buiten kwam
kon hij niet tot hen spreken
en ze onderkenden
dat hij een visioen had gezien in de tempel.
23 Het geschiedde,
zodra de dagen van zijn tempeldienst waren vervuld
dat hij naar huis ging.
24 Na deze dagen werd Elizabeth zijn vrouw zwanger
en zij verborg zich vijf maanden, zeggend:
25`Dit heeft de Heer voor mij gedaan
in de dagen dat Hij naar mij omzag,
om mijn schande onder de mensen weg te nemen.´
Afdrukken | vertaling door Gerda | bij 1e van Advent
Laatste wijziging 6 Oct 2017 11:16:57
Reacties: nog geen reactie. Gebruik, als u bent ingelogd, b om te reageren.
Andere vertalingen: Luc. 1,1-25 [Evangelie] , Luc. 1,5-25 [Evangelie] , Luc. 1,1-25 [Evangelie]
Exegeses: Luc. 1,24-25 [Evangelie] Elisabeth: in blijde of verwijtende verwachting..?

1e van Advent - paars
Geen afbeelding opgegeven.

Overige teksten:

Zach. 14,4-9 [OT]
Luc. 1,5-25 [Evangelie]

Deze site heeft 235 leden, waarvan 1 online; Bezoekers : vandaag: 2101; Colofon