Warning: Undefined variable $sp in /customers/f/f/b/schriftlezing.nl/httpd.www/index.php on line 2474 Schriftlezing - Site voor bijbelvertalers
aanmelden
Schriftlezing
website van de Dirk Monshouwer Stichting
H | 1e van de Herfst | Leesrooster | M | Contact
Rubrieken
Agenda
De DM-Stichting
d Bijbelvertalingen
Gesorteerd op:
Bijbels
d Exegeses
Gesorteerd op:
Bijbels
Nieuws
d Links
Hoe kan ik ...
3e zondag van de 40 dagen, 11 maart 2007
Lucas 13,1-9
Inleiding
De vijgenboom zonder vrucht

In het lange hoofdstuk 12 laat Lucas Jezus veel spreken: tot zijn leerlingen (vs 1-12; 22-53), waarbij het gaat over “niet bang” en “niet bezorgd” zijn, over “waakzaam” zijn; hij spreekt ook tot het volk (vs 13-21;54-59) waarbij het gaat over rijkdom en dwaasheid en tenslotte over “denkt aan het oordeel”. Een levenshouding. Voor onze “lijdenstijd”? Tegen deze achtergrond het volgende.
Vertaling
1Sommigen waren bij hem gekomen in hetzelfde tijdsgewricht1
met het bericht over de Galileeërs
wier bloed Pilatus had vermengd met [dat van] hun offerdieren.
2En ten antwoord zei hij hun:
denken jullie
dat deze Galileeërs grotere zondaars waren dan alle andere Galileeërs
dat ze dit alles hebben moeten lijden?
3Nee zeg ik jullie
maar als jullie niet anders gaan denken2
zullen jullie net zo omkomen.
4Of die achttien
waarop de toren bij [de] Siloam neerviel hen dodend,
denken jullie
dat zij schuldiger waren dan alle andere mensen
die in Jeruzalem wonen?
5Nee zeg ik jullie,
maar als jullie niet anders gaan denken,
zullen jullie net zo omkomen.3
6Deze gelijkenis sprak hij.
Iemand had een vijgenboom geplant staan in zijn wijngaard
en hij kwam vrucht erbij zoeken
maar/en vond niets.4
7Hij zei tegen de wijngaardenier:
Zie drie jaar al
dat ik vrucht kom zoeken bij deze vijgenboom
en niets vind,
Hak hem om,
waarom zou hij ook de grond uitputten?!
8Hij zei hem ten antwoord:
Heer, laat hem dit jaar nog5
dan zal ik eromheen spitten
en mest erbij werpen.
9zodat hij misschien het komend jaar vrucht zet,
zo niet, hak hem dan om.6
Noten
1deze vertaling uit de Naardense Bijbel; “op dat moment”zoals in de NBV is vertaald kan ook, maar is mogelijk niet sterk genoeg of te glad
2metanoiein wordt meestal met “bekeren”(ook in de Naardense Bijbel) vertaald; “tot inkeer komen”vertaalt de NBV
3Het is me niet duidelijk waarom in de NBV vers 3 en 5 niet op dezelfde wijze zijn vertaald?
4zowel hier als in vs 7d ‘interpreteert’ de NBV: “vond geen vijgen”en “tevergeefs”; niet onjuist, maar is het is een vertaling?
5De NBV voegt “rust”toe; is dat nodig?
6“en dan kunt u hem alsnog omhakken”, lijkt me te glad en niet kort en krachtig genoeg.
Afdrukken | Vertaler onbekend | bij 3e zondag van de 40 dagen
Laatste wijziging 9 Mar 2007 09:10:46
Reacties:
harrypals: 2 kleine opmerkingen [2007-03-06 17:00:10]
I.h.a.: een krachtige, sterke vertaling, adekwaat vertaald.
2 kleinere dingen:
— ik mis in de vss. 3 en 5 'allen', geeft de grondtekst wel, wordt het sterke van Jezus' uitspraak beklemtoond: 'zullen jullie allemaal net zo omkomen!'
— vs. 7 slotregel: 'ge' 'grond' — ik zou alle bijbelse gedachten aan erets als beloofd land/ goede aarde willen open willen houden; de wijngaard en de vijgenboom zetten ons toch op dat spoor, dat het gaat om leven in het land; daarom mijn suggestie : 'waarom zou hij ook het land uitputten?'

Harry Pals  
jaap goorhuis: n.a.v.noot 3 [2007-03-09 09:31:11]
In noot 3 stelt Marianne Storm de vraag waarom de NBV de verzen 3 en 5 niet identiek vertaalt. Mij valt op dat in vers 3 'homoioos' staat en in vers 5 'hosautoos'. Wellicht dat deze beide adverbia een verschil in vertaling rechtvaardigen. In vers drie zou dat kunnen zijn 'evenzeer' of 'eveneens' en in vers 5 'op dezelfde manier' of 'net zo'. Dit doet dan recht een het verschil in betekenis van deze beide adverbia. De NBV doet dit precies andersom. Het onderscheid wordt dus wel gerespekteerd, maar de betekenis verwisseld.
Bert Aalbers: al [2007-03-10 14:29:42]
Bijna alle vertalingen - ook deze - vertalen in vers 7 een woord dat er niet staat AL Een paar kanttek. daarbij
Volgens Lev. 19,23-24 mogen de vruchten pas geoogst worden na 3 jaar. De heer kan dus pas ontevreden zijn over zijn boom als hij in het 4de jaar tevergeefs naar vruchten zoekt. De letterl. vert. is:
'zie, drie jaren sindsdien kom ik vrucht zoeken'
dus niet:
ik kom al drie jaren [en het was steeds maar niets]
maar:
de drie jaren zijn nu verstreken en het is legitiem dat ik nu om vruchten kom, maar ze zijn er niet.
Het woordje AL staat niet in de grondtekst en het is — gezien bovenstaande — ook volkomen misplaatst om het in te voegen.
Het is opvallend dat alle ned. vertalers [zelfs Oussoren!] dit woord invoegen, m.u.v. — ere wie ere toekomt — de statenvertalers! [Het meest bont maakt de Willibrord het: 'het is nu al het derde jaar' je hoort de heer zuchten en steunen..]
In de andere vertalingen die ik bezit [Frans, Duits, Engels, Zuidafrikaans, Luther]wordt nooit AL ingevoegd. Typisch nederlands, om zo ongeduldig te zijn?!

Tenslotte nog 2 opmerkingen:

1.in 3 en 5 worden twee versch. vormen van metanoeoo gebruikt:
metanoète [con]             eenvoudige anasporing tot inkeer
en
metanoesète [aor.con.]      nu moet de inkeer werkelijkheid zijn
om dit verschil ook in de vert. te laten doorklinken, stel ik voor in 5 te vertalen:
'maar als jullie niet anders blijven denken'

2.zo is er ook verschil tussen de twee vormen van ekkoptoo:
in 7 hebben we met een geb. wijs te maken
maar in 9 staat ekopseis en dat is een fut.; de vert. 'hak hem dan om' doet onvoldoende recht daaraan, daarom stel ik voor:
'dan zult u hem omhakken'
daarmee wordt nog een ander subtiel, maar belangrijk, verschil duidelijk:
de heer zegt tegen de knecht: hak hem om
de knecht vindt dat de boom nog ene kans moet hebben en als de heer na een jaar ervan af wil, dan moet HIJ hem zelf maar omhakken, de knecht voelt daar niets voor. Normaal gesproken is het volstrekt ondenkbaar dat een knecht zo tegen zijn heer zou spreken, maar het is dan ook geen gewoon verhaal, maar een gelijkenis!

Goede zondag en succes met deze boeiende pericoop!

Bert Aalbers

Andere vertalingen: Luc. 13,1-9 [Evangelie] , Luc. 13,1-9 [Evangelie] , Luc. 13,1-9 [Evangelie] , Luc. 13,1-9 [Evangelie] vruchten van omkeer gezocht...

3e zondag van de 40 dagen - paars
Geen afbeelding opgegeven.

Overige teksten:

Ex. 6,1-7 [OT]
Luc. 13,1-9 [Evangelie]

Deze site heeft 234 leden, waarvan 4 online; Bezoekers : vandaag: 319; Colofon