aanmelden
Schriftlezing
website van de Dirk Monshouwer Stichting
H | 2e Advent | Leesrooster | M | Contact
Rubrieken
Agenda
De DM-Stichting
d Bijbelvertalingen
Gesorteerd op:
Bijbels
d Exegeses
Gesorteerd op:
Bijbels
Nieuws
d Links
Hoe kan ik ...
Zondag na Kerst, 31 december 2017
Galaten 4,1-7
Inleiding
Tot aangenomen kinderen gemaakt en daarmee volop erfgenaam van het heil.
Vertaling
1Ik bedoel1 :
zolang de erfgenaam een klein kind2 is,
verschilt hij in niets van een slaaf
ook al is hij de heer van alles;
2maar hij staat onder voogden en bewindvoerders3
tot de door de vader vastgestelde tijd4 .
3Zoals ook wij,
toen we kinderen5 waren,
onderworpen waren6 aan de elementaire principes van de wereld.
4Toen de volheid van de tijd gekomen was,
heeft God zijn Zoon uitgezonden7 ,
geboren uit een vrouw,
geboren onder de thora8
5opdat Hij hen,
die onder de thora zijn,
zou verlossen,
opdat wij ontvangen zouden worden als geadopteerde kinderen.
6En omdat jullie kinderen9 zijn,
heeft God de geest van zijn zoon in onze harten uitgezonden,
die roept Abba, Vader.
7Zodat je niet langer slaaf bent,
maar kind10 ,
en indien kind,
dan ook erfgenaam, door God.
Noten
1letterlijk: zeg
2νήπιός, een klein/heel jong/onschuldig/nog gevoed kind (zelfs mogelijk:) baby
3managers/economen/boekhouders/huismeesters
4προθεσμία: vastgestelde tijd, de stam is: τιθημι
5opnieuw νήπιός
6δουλοω letterlijk: slaaf gemaakt
7ἐξαποστέλλω eruit gezonden
8νομοσ letterlijk: 'wet'. Zo gebeurt het meestal; maar het is verwarrend. Over wat voor wet gaat het hier? Toch de Tora?  In overleg met de medevertaler Machteld, is het hier en in vers 5, in navolging van Chouraqui, vertaald als thora.
9υιοι is letterlijk zonen – maar in het meervoud, zoals hier gebruikt wordt, is zowel vrouwelijk als manlijk in het collectieve begrip opgenomen (zie Louw-Nida). Vandaar dat ik ‘kinderen’ prefereer boven het letterlijke ‘zonen’. Oussoren vertaald mooi: zonen-en-dochters.
10Er staat '`υιοσ', zoon. Als consequentie van de keuze in vers 6 hier tot twee keer toe, opnieuw inclusief, gekozen voor 'kind'. Oussoren: zoon-of-dochter
Afdrukken | vertaling door Kees Meijer | bij Zondag na Kerst
Laatste wijziging 28 Nov 2017 12:50:30
Reacties: nog geen reactie. Gebruik, als u bent ingelogd, b om te reageren.
Andere vertalingen: Gal. 4,1-7 [Epistel] , Gal. 4,1-7 [Epistel] , Gal. 4,1-7 [Epistel] , Gal. 4,1-7 [Epistel]

Zondag na Kerst - wit
Geen afbeelding opgegeven.

Overige teksten:

Gal. 4,1-7 [Epistel]
Jes. 61,10-11 [OT]
Jes. 62,1-3 [OT]
Jes. 8,11-15 [Luthers leesrooster]

Deze site heeft 235 leden, waarvan 1 online; Bezoekers : vandaag: 354; Colofon