aanmelden
Schriftlezing
website van de Dirk Monshouwer Stichting
H | 2e Advent | Leesrooster | M | Contact
Rubrieken
Agenda
De DM-Stichting
d Bijbelvertalingen
Gesorteerd op:
Bijbels
d Exegeses
Gesorteerd op:
Bijbels
Nieuws
d Links
Hoe kan ik ...
7e van de zomer, 5 augustus 2018
Efeziërs 3,1-13
Mede-
treffen in het geheimenis...
Vertaling
1Hiertoe ben ik, Paulus, voor jullie, heidenen,1
de gevangene van de Christus, Jezus,
2-jullie hebben toch wel gehoord
over de mij verleende bediening2
van Gods genade aan jullie?
3Want krachtens een openbaring is het geheimenis,
zoals ik in het kort hiervoor beschreven heb,
mij bekend geworden,
4en lezende kunnen jullie tot begrip komen
van mijn mede-treffen3 in het geheimenis van de Christus,
5wat in andere generaties aan de mensenkinderen
niet bekend is geworden,
zoals nu geopenbaard is door de Geest
aan zijn heilige apostelen en profeten:
6namelijk dat ook de heidenen mede-erfgenamen,
mede-lidmaten en mede-deelgenoten zijn
van de belofte in Christus Jezus door het evangelie,
7waarvan (ik) een dienaar geworden ben,
naar de mij verleende gave van Gods genade,
8naar de werking van zijn kracht.

Aan mij, de minste van alle heiligen,
is deze genade gegeven,
om aan de heidenen het evangelie te verkondigen,
9de onnaspeurlijke rijkdom van Christus,
en in het licht te stellen
wat de bediening van het geheimenis is,
dat voor eeuwen verborgen is geweest,
10in de God,
die alle dingen heeft geschapen,
opdat nu aan de overheden en de machten in de hemelen,
bekend gemaakt zal worden door de gemeente,
de veelkleurige wijsheid van God
11naar een voornemen van eeuwen,
dat daad geworden is, in Christus Jezus, onze Heer,
12door wie wij het recht van spreken
en de toegang met vertrouwen hebben,
vanwege  het geloof aan hem.

13Dus bid ik jullie, niet moedeloos te worden
in mijn verdrukkingen voor jullie,
welken jullie tot eer zijn
Noten
1d.w.z. niet-Joden
2ekonomia: beheer,ordening
3inzicht, begrip, door de vorm met ´sun´, mede, vooruitwijzend naar het 3 x ´mede´ van vers 6
Afdrukken | vertaling door leenderonde | bij 7e van de zomer
Laatste wijziging 2 Jul 2018 16:29:56
Reacties: nog geen reactie. Gebruik, als u bent ingelogd, b om te reageren.
Andere vertalingen: Ef. 3,1-12 [Epistel] , Ef. 3,1-12 [Epistel] , Ef. 3,1-12 [Epistel] , Ef. 3,1-12 [Epistel] het geheimenis van de Messias, Ef. 3,1-12 [Epistel] , Ef. 3,1-12 [Epistel] , Ef. 3,1-12 [Epistel] Paulus

7e van de zomer - groen
Geen afbeelding opgegeven.

Overige teksten:

Deut. 10,12-21 [OT]
Ef. 3,1-13 [Epistel]

Deze site heeft 235 leden, waarvan 3 online; Bezoekers : vandaag: 160; Colofon