aanmelden
Schriftlezing
website van de Dirk Monshouwer Stichting
H | 9e van de zomer | Leesrooster | M | Contact
Rubrieken
Agenda
De DM-Stichting
d Bijbelvertalingen
Gesorteerd op:
Bijbels
d Exegeses
Gesorteerd op:
Bijbels
Nieuws
d Links
Hoe kan ik ...
1e van Advent, 2 december 2018
Openbaring 8
Het zevende zegel - begin
Inleiding
De bazuinen klinken — ach, ach...
Vertaling
1En toen hij het zevende zegel opende,
geschiedde er een stilte in de hemel —
ongeveer een half uur.
2En ik zag de zeven engelen
die voor het aangezicht van God stonden,
en hen werden gegeven zeven bazuinen.
3En een andere engel kwam
en ging bij het altaar staan, hij had een gouden wierookvat —
en hem werd veel reukwerk gegeven,
zodat hij die kon geven1 aan de gebeden van alle heiligen,
op het gouden altaar, voor het aangezicht van de troon.
4En de rook van het reukwerk ging op mét de gebeden van de heiligen
vanuit de hand van de engel tot voor Gods aangezicht.
5En de engel nam het wierookvat,
vulde het met het vuur van het altaar
en wierp het op de aarde,
en er geschiedden donderslagen en stemmen, bliksemstralen en een beving.
6En de zeven engelen die de zeven bazuinen hadden
maakten zich gereed om de bazuin te blazen.
7En de eerste blies de bazuin,
en het geschiedde:
hagel en vuur, vermengd met bloed, werd op de aarde geworpen;
en het derde deel van de aarde werd afgebrand,
en ook het derde deel van de bomen werd afgebrand,
en ook al het groene gras werd afgebrand.
8En de tweede engel blies de bazuin,
en iets als een grote berg, laaiend van vuur, werd in de zee geworpen;
en het geschiedde:
het derde deel van de zee werd bloed,
9het derde deel van de bezielde2 schepselen in de zee stierf,
en het derde deel van de schepen werd verwoest.
10En de derde engel blies de bazuin,
en er viel uit de hemel een grote ster,brandend als een fakkel;
en hij viel op het derde deel van de rivieren en op de waterbronnen;
11als naam van de ster wordt3 gezegd: de Absint;
en het geschiedde:
het derde deel van de wateren werd absint,
en velen van de mensen stierven van het water,
omdat het bitter was geworden.
12En de vierde engel blies de bazuin,
en toen werd getroffen het derde deel van de zon,
het derde deel van de maan en het derde deel van de sterren,
zodat het derde deel ervan verduisterd werd
en de dag voor een derde minder licht had
en de nacht net zo.
13En ik zag,
en ik hoorde één adelaar,
vliegend in het midden van de hemel.
die zei met grote stem:
ach, ach!
ach hen die wonen op de aarde,
vanwege de overige bazuinstemmen van de drie engelen
die op de bazuin gaan blazen!
Noten
1herhaling van dit werkwoord lijkt me van belang
2beter dan ‘levende’ in de NB
3praesens opvallend
Afdrukken | vertaling door harrypals | bij 1e van Advent
Laatste wijziging 14 Nov 2018 16:43:55
Reacties: nog geen reactie. Gebruik, als u bent ingelogd, b om te reageren.

1e van Advent - paars
Geen afbeelding opgegeven.

Overige teksten:

Zach. 14,4-9 [OT]
Op. 8 [Epistel]

Deze site heeft 249 leden, waarvan 1 online; Bezoekers : vandaag: 49; Colofon