aanmelden
Schriftlezing
website van de Dirk Monshouwer Stichting
H | 3e van de Advent | Leesrooster | M | Contact
Rubrieken
Agenda
De DM-Stichting
d Bijbelvertalingen
Gesorteerd op:
Bijbels
d Exegeses
Gesorteerd op:
Bijbels
Nieuws
d Links
Hoe kan ik ...
3e van de zomer, 5 juli 2020
Romeinen 6,16-23
Vertaling
16Weten jullie dan niet
als je jezelf beschikbaar stelt1 ,
dat je dan slaaf bent om te gehoorzamen?
Dat  jullie dan slaaf zijn voor degene die jullie gehoorzamen?
Hetzij aan de zonde die tot de dood leidt,
het zij aan de gehoorzaamheid die tot gerechtigheid leidt.
17Maar God zij dank,
jullie waren slaven van de zonde,
maar nu zijn jullie van harte gehoorzaam geworden
aan dat karakter van onderricht waaraan jullie je hebt overgegeven.
18Vrijgemaakt van de zonde
zijn jullie dienstbaar geworden aan de gerechtigheid.
19Ik zeg het menselijk vanwege de zwakheid van jullie vlees.
Want zoals jullie je leden beschikbaar hebt gesteld
in dienst van de onreinheid,
dat wil zeggen: de wetteloosheid tot nog meer wetteloosheid,
zo hebben jullie je leden nu beschikbaar gesteld,
in dienst van de gerechtigheid tot heiliging.
20Want toen jullie slaaf waren van de zonde
waren jullie vrij ten opzichte2 van de gerechtigheid.  
21Wat voor vrucht hadden jullie toen?
Waar jullie je nu kapot voor schamen3 ,
die immers leiden tot de dood?
22Nu echter, omdat jullie bevrijd zijn van de zonde,
en dienstbaar geworden aan God,
hebben jullie vrucht tot heiliging,
die leidt tot het eeuwig leven.
23Want het loon van de zonde is de dood.
maar de genadegave van God is het eeuwig leven,
in (de gemeenschap met) Christus Jezus onze Heer.
Noten
1παρίστημι als beschikbaar stellen.
2τῇ δικαιοσύνῃ — de dativus liever (met HSV) ‘ten opzichte van’, dan, (met NB) ‘vrij van de gerechtigheid’).
3ἐπαισχύνομαι
Afdrukken | vertaling door Joop | bij 3e van de zomer
Laatste wijziging 27 Jan 2021 16:32:29
Reacties: nog geen reactie. Gebruik, als u bent ingelogd, b om te reageren.

3e van de zomer - groen
Geen afbeelding opgegeven.

Overige teksten:

Zach. 9,9-12 [OT]
Rom. 6,16-23 [Epistel]

Deze site heeft 247 leden, waarvan 0 online; Bezoekers : vandaag: 44; Colofon