aanmelden
Schriftlezing
website van de Dirk Monshouwer Stichting
H | 1e van de Herfst | Leesrooster | M | Contact
Rubrieken
Agenda
De DM-Stichting
d Bijbelvertalingen
Gesorteerd op:
Bijbels
d Exegeses
Gesorteerd op:
Bijbels
Nieuws
d Links
Hoe kan ik ...
4e van dezomer, 12 juli 2020
Romeinen 8,1-6
De wet van de Geest die vrijmaakt tot leven..
Vertaling
1Nu is er dus geen veroordeling
voor wie in Christus Jezus is.
2Want de wet van de Geest
tot leven in Christus Jezus
heeft je vrijgemaakt
van de wet van de zonde en van de dood.
3Want toen de wet
daar niet bij machte was,
door de zwakheid vanwege het vlees.
heeft God zijn eigen Zoon gestuurd
in gelijkheid aan het zondige vlees,
en heeft hij over de zonde heen,
de zonde veroordeeld in het vlees,
4opdat de rechtvaardigheid (mv) van de wet
tot vervulling komt in ons,
die niet  volgens het vlees wandelen,
maar volgens de Geest.
5Want die naar het vlees zijn,
zijn bedacht op wat vleselijk is,
en die naar de Geest zijn,
op dat wat geestelijk is.
6Want het bedenken van het vlees (is) dood,
het bedenken van de Geest:
leven en vrede.
Afdrukken | vertaling door leenderonde | bij 4e van dezomer
Laatste wijziging 27 Jan 2021 16:39:41
Reacties: nog geen reactie. Gebruik, als u bent ingelogd, b om te reageren.
Andere vertalingen: Rom. 8,1-17 [NT-alt]

4e van dezomer - groen
Geen afbeelding opgegeven.

Overige teksten:

Rom. 7,21-26 [Epistel]
Rom. 8,1-6 [Epistel]
Jes. 55,6-13 [OT]

Deze site heeft 234 leden, waarvan 4 online; Bezoekers : vandaag: 319; Colofon