aanmelden
Schriftlezing
website van de Dirk Monshouwer Stichting
H | 1e van de Herfst | Leesrooster | M | Contact
Rubrieken
Agenda
De DM-Stichting
d Bijbelvertalingen
Gesorteerd op:
Bijbels
d Exegeses
Gesorteerd op:
Bijbels
Nieuws
d Links
Hoe kan ik ...
Oudejaarsavond, 31 december 2020
Lucas 12,35-40
Vertaling
35Laten uw lendenen omgord zijn
en de lampen brandende.
36En jullie-zelf weest gelijk aan mensen
die wachten op hun Heer die terugkeert1 van het bruiloftsfeest,
zodat, als hij komt en klopt,
ze terstond voor hem zullen  opendoen.
37Zalig die knechten2
wanneer de heer hen vindt wakende.
Voorwaar ik zeg jullie dat hij zich zal omgorden
en hen zal doen aanliggen
en hij zal komen om hen te bedienen.
38en als hij in de tweede
of in de derde wacht komt
en hen vindt,
zalig zijn zij.
39Maar weet dit:
als de heer van het huis geweten had op welk uur de dief zou komen,
hij zou zijn huis niet verlaten hebben om ingebroken te worden
40en weest dus bereid,
want op het uur waaraan jullie niet denken,
zal de zoon van de mensen komen.
Noten
1ἀναλύω kan zowel het vertrekken van het feest of het thuiskomen aanduiden
2letterlijk staat er: slaven
Afdrukken | vertaling door Kees Meijer | bij Oudejaarsavond
Laatste wijziging 16 Dec 2020 14:26:10
Reacties:
Nico Riemersma: Reactie [2020-12-17 10:41:52]
V. 35
Zou je het persoonlijk voornaamwoord ὑμῶν niet voorop moeten zetten, dus: ‘Laten van u de lendenen omgord zijn …’
V. 36
— Logischer lijkt mij te zijn: ‘júllie’, met een accent dan ‘jullie-zelf’.
— Nu maak je er een oproep van. Is ook mogelijk: ‘Dan zijn júllie bereid ….’?
— Zou je ἑαυτῶν niet moeten vertalen met ‘hun eigen (heer)?
— Waarom vertaal je πότε niet: ‘wanneer hij terugkeert van het bruiloftsfeest’
V. 37
Nu vertaal je met ‘wanneer’, terwijl er οὓς staat: ‘die de heer, wanneer hij komt, wakende vindt.
Zou je niet moeten vertalen met ‘langskomen’? ‘en langskomend zal hij hen bedienen.’
V. 38
Je laat οὕτως onvertaald, evenmin maak je er een irrealis van: ‘En indien hij in de tweede of in de derde nachtwake zou komen, en hen zó vindt, zalig zijn zij.’
V. 39
— Ook hier staat een presens: ἔρχεται: ‘op welk uur de dief komt’.
V.40
— Dit ὑμεῖς (júllie)  laat je onvertaald.
— Ik zie geen ‘dus’.
— Ook hier staat een presens: ἔρχεται: ‘komt de Mensenzoon’.

Andere vertalingen: Luc. 12,22-40 [Evangelie] , Luc. 12,35-40 [Evangelie] De komst van de mensenzoon, Luc. 12,35-40 [Evangelie] , Luc. 12,32-40 [Evangelie] , Luc. 12,33-48 [Evangelie] , Luc. 12,32-40 [Evangelie] , Luc. 12,35-40 [Evangelie] , Luc. 12,32-41 [Evangelie] En jullie...houd je gereed...!

Oudejaarsavond - wit
Geen afbeelding opgegeven.

Overige teksten:

Luc. 12,35-40 [Evangelie]

Deze site heeft 235 leden, waarvan 2 online; Bezoekers : vandaag: 547; Colofon