aanmelden
Schriftlezing
website van de Dirk Monshouwer Stichting
H | 9e van de zomer | Leesrooster | M | Contact
Rubrieken
Agenda
De DM-Stichting
d Bijbelvertalingen
Gesorteerd op:
Bijbels
d Exegeses
Gesorteerd op:
Bijbels
Nieuws
d Links
Hoe kan ik ...
11e van de zomer, 29 augustus 2021
Johannes 6,60-71
Vertaling
60Toen zeiden zij die het hoorden, velen van zijn leerlingen:
‘Dit woord is hard,
wie kan het horen?’
61Jezus wist uit zichzelf dat zijn leerlingen hierover morden,
en zei tegen hen:
‘Vallen jullie hierover?
62Stel nou dat jullie zouden aanschouwen
dat de Mensenzoon zou opgaan naar waar Hij voorheen was?
63Het is de Geest die levend maakt,
het vlees dient tot niets.
De woorden die Ik tot jullie gesproken heb, zijn Geest en zijn leven.
64Maar er zijn sommigen onder jullie die niet vertrouwen.'
Want Jezus wist vanaf het begin:
Er zijn sommigen die Hem niet vertrouwen
en wie het was die Hem zou overleveren.
65Hij zei:
'Daarom heb ik tegen jullie gezegd:
niemand kan tot Mij komen
als het Hem niet wordt gegeven vanuit mijn Vader.'
66Om die reden gingen veel van zijn leerlingen weg van achter Hem aan.
Ze trokken niet meer met Hem rond.
67Jezus zei tegen de twaalf:
'Willen ook jullie niet weggaan?'
68Hem antwoordde Simon Petrus:
'Heer, tot wie zullen we heengaan?
U hebt woorden vol eeuwige leven.
69Wij hebben vertrouwen en erkenning gekregen:
U bent de Heilige van God.'
70Jezus antwoordde hen:
'Heb ik niet jullie twaalf uitgekozen?
Maar uit jullie is één een duivel.'
71Hij zei dat van Judas van Simon Iskariot.
Want die zou Hem overleveren: één uit de twaalf.
Afdrukken | vertaling door Joop | bij 11e van de zomer
Laatste wijziging 17 Mar 2021 10:44:26
Reacties: nog geen reactie. Gebruik, als u bent ingelogd, b om te reageren.

11e van de zomer - groen
Geen afbeelding opgegeven.

Overige teksten:

Joh. 6,60-71 [Evangelie]
Zach. 8,1-23 [OT]
Jer. 2,4-13 [OT-alt]

Deze site heeft 249 leden, waarvan 1 online; Bezoekers : vandaag: 44; Colofon