aanmelden
Schriftlezing
website van de Dirk Monshouwer Stichting
H | 6e van de herfst | Leesrooster | M | Contact
Rubrieken
Agenda
De DM-Stichting
d Bijbelvertalingen
Gesorteerd op:
Bijbels
d Exegeses
Gesorteerd op:
Bijbels
Nieuws
d Links
Hoe kan ik ...
3e van de herfst, 3 oktober 2021
Johannes 8,1-11
Inleiding
Vertaling: Willemien Roobol
Vertaling
53Ze vertrokken ieder naar hun eigen huis1
1maar Jezus vertrok naar de Olijfberg.
2Vroeg in de morgen kwam hij weer naar de tempel
en heel het volk kwam bij hem
en hij ging zitten en leerde2 hen.
3De schriftgeleerden en de Farizeeën brachten een vrouw,
die betrapt3 was op overspel
en zij plaatsten haar in het midden.4
4ze zeiden hem:
(Leer)meester, deze vrouw is op heterdaad betrapt
terwijl zij overspel5 pleegde.
5In de wet6 heeft Mozes ons geboden
om zulke (vrouwen) te stenigen.
Wat zeg jij hiervan?
6Dit zeiden ze om hem te verzoeken7
opdat zij iets zouden hebben om hem aan te klagen.
Jezus echter bukte naar beneden
en schreef met zijn vinger op de aarde.8

7Toen ze bleven aanhouden met hem te bevragen
kwam hij omhoog van het bukken
en zei hen:
Degene van jullie die zonder zonde9 is
mag de eerste steen naar haar werpen.
8En opnieuw bukte hij naar beneden en schreef op de aarde.
9Wie dit gehoord hadden, begonnen een voor een weg te gaan
de ouderen10 als eersten
en hij bleef alleen achter
en de vrouw, die in het midden was.
10Jezus kwam omhoog van het bukken en zei tot haar:
Vrouw, waar zijn ze?
Heeft niemand jou veroordeeld?
11Zij zei:
Niemand, Heer.
Jezus zei:
Ook ik veroordeel jou niet,
vertrek  en zondig niet meer vanaf nu.
Noten
1 Ik volg de indeling van Nestle en beschouw 7,53 als behorend bij dit gedeelte. Daarvoor de inhoudelijke reden, dat ieder naar zijn eigen huis vertrekt. Dat ‘eigen huis’ is voor de messias vanzelfsprekend: de Olijfberg. Literair moet opgemerkt worden, dat het woord ‘vertrekken’ (πορεύομαι) includeert met 8,11.
2of:onderwees. Het zittend ‘lernen’ kennen we ook van de Bergrede (Matteus 5,2).
3of: gepakt voor
4In het midden is een opmerkelijke plaatsbeschrijving, die terugkomt in vers 9. Het herinnert aan het Hebreeuwse bekirbenoe
5Overspel (ook in vers 4) verwijst in Tenach vaak naar afgoderij (Deut. 17,7). In dit geval maakt de Tenachlezing van deze zondag deze associatie ook. Daarin gaat het om het verhaal van vergeving en opnieuw beginnen na de aanbidding van het gouden kalf: Exodus 34, 4-9.
6De geboden van Mozes staan in de kantlijn van Nestle. (Numeri 5,12, Lev. 20,10, Deut. 22:22-24). Het blijkt, dat man en vrouw beiden even hard gestraft worden in Tenach.
7of: beproeven. Verzoeken/beproeven komt in het Johannes evangelie twee maal voor. Het verhaal van de verzoeking door de duivel (Matteus en Lucas) of satan (Marcus) staat niet in Johannes. De enige andere plaats is Johannes 6: 6, waar Jezus zelf Filippus op de proef stelt door een vraag.
8Het op de aarde schrijven verwijst naar Jeremia 17,13: Wie van U weggaan, zullen op de aarde geschreven worden. Het ziet er naar uit, dat de omstanders van de Eeuwige weggaan en niet de Torah volgen door slechts één partij van het overspel, namelijk de vrouw aan te klagen. Ook lijkt het erop alsof ze de vergeving hebben vergeten van het grote overspel ten opzichte van de Eeuwige in Sinaï.
9of: feilloos. De woorden, die ik vertaald heb met “Zondigen’’ en ‘’Zonde’’, hebben in het Grieks te maken met ‘onwetendheid’ (ἁμαρτάνω, ἁμαρτία etc.). Het is niet met opzet haar of zijn doel missen. (Lev. 5, 15)
10of: ouderlingen
Afdrukken | Vertaler onbekend | bij 3e van de herfst
Laatste wijziging 27 Aug 2021 10:25:04
Reacties: nog geen reactie. Gebruik, als u bent ingelogd, b om te reageren.
Andere vertalingen: Joh. 8,1-11 [Evangelie]

3e van de herfst - groen
Geen afbeelding opgegeven.

Overige teksten:

Mal. 2,10-16 [OT]
Ex. 34,4-9 [OT-alt]
Joh. 8,1-11 [NT-alt]
Joh. 8,1-11 [Evangelie]

Deze site heeft 247 leden, waarvan 0 online; Bezoekers : vandaag: 60; Colofon