aanmelden
Schriftlezing
website van de Dirk Monshouwer Stichting
H | 9e van de zomer | Leesrooster | M | Contact
Rubrieken
Agenda
De DM-Stichting
d Bijbelvertalingen
Gesorteerd op:
Bijbels
d Exegeses
Gesorteerd op:
Bijbels
Nieuws
d Links
Hoe kan ik ...
1e van de zomer, 19 juni 2022
Ruth 4,1-22
Inleiding
Vertaling: Marco Visser
Vertaling
1Boaz, hij ging op naar de poort en ging daar zitten.
En zie, de losser ging voorbij, over wie Boaz gesproken had.
Hij zei:
Kom aan de kant en ga hier zitten, Dinges!1
Hij kwam aan de kant en ging zitten.
2Toen nam hij tien mannen van de oudsten van de stad en zei:
Gaan jullie hier zitten.
Zij gingen zitten.
3Hij zei tegen de losser:
Het stuk veld van onze broeder Elimelek:
Naömi wil het verkopen,2
die teruggekeerd is uit het veld van Moab.
4Nu zeg ík – ik wil het jou openlijk ter ore brengen –:
verwerf het ten overstaan van hen die hier zitten,
ten overstaan van de oudsten van mijn volk;
wil jij ‘t lossen, los dan.
Maar wil ie niet lossen,3 meld het mij dan,
zodat het mij bekend is,
want er is buiten jou niemand om te lossen,
behalve ík,4 na jou.
Hij zei:
Ik, ‘k zal lossen.
5Toen zei Boaz:
Op de dag dat je het veld uit de hand van Naömi verwerft,
verwerf je ook Ruth, de Moabitische,
de vrouw van de gestorvene,
om de naam van de gestorvene in stand te houden op zijn erfdeel.
6De losser zei:
Dan ben ik niet in staat voor mij te lossen;
dan zou ik mijn [eigen] erfdeel verderven.
Jij, los jij voor jou mijn lossing dan,
nee, ik ben niet in staat te lossen.
7Zo ging het vroeger in Israël bij lossing en uitruil:
om elk woord gestand te doen,
deed een man zijn sandaal uit en gaf die aan zijn naaste.
Zo ging een getuigenis in Israël.
8De losser zei tegen Boaz:
Verwerf jij het voor jou.
En hij deed zijn sandaal uit.
9Boaz zei tegen de oudsten en heel het volk:
Jullie zijn getuigen op deze dag:
dat ik alles wat van Elimelek was, verwerf,
met alles wat van Kiljon en Machlon was,
uit de hand van Naömi.
10En ook Ruth, de Moabitische, de vrouw van Machlon,
verwerf ik voor mij tot vrouw
om de naam van de gestorvene in stand te houden op zijn erfdeel,
dat de naam van de gestorvene niet wordt afgesneden
van tussen zijn broeders en uit de poort van zijn plaats.
Jullie zijn getuigen op deze dag!
11Heel het volk in de poort en de oudsten, ze zeiden:
Getuigen!
JHWH zal de vrouw die in je huis komt, maken als Rachel en als Lea,
die getweeën het huis van Israël gebouwd hebben.
Handel dan sterk in Efrata
en roep een naam uit in Betlehem.
12Moge jouw huis zijn als het huis van Peres,
die Tamar aan Juda baarde,5
uit het zaad6 dat JHWH jou uit deze jonge vrouw zal geven.7

13Boaz nam Ruth en ze werd hem tot vrouw.
Hij kwam tot haar, JHWH gaf8 haar zwangerschap
en zij baarde een zoon.
14De vrouwen zeiden tegen Naömi:
Gezegend zij JHWH,
die het je niet aan een losser heeft laten ontbreken op deze dag.
Zijn naam wordt uitgeroepen in Israël!
15Hij zal voor jou zijn: degene die jouw ziel doet terugkeren
en die je grijze haren verzorgt,
want je schoondochter, die jou liefheeft,
heeft hem gebaard.
Zij die voor jou beter is dan zeven zonen.
16Naömi nam het kind en legde het in haar schoot;
zij werd voor hem tot vertrouweling.9
17De buurvrouwen riepen hem een naam toe:
Aan-Naömi-is-een-zoon-geboren!
En zij riepen zijn naam: Obed (de Dienende):
híj is de vader van Isaï, vader van David.

18Dit zijn de verwekkingen van Peres:
Peres verwekte Chesron,
19Chesron verwekte Ram,
Ram verwekte Amminadab,
20Amminadab verwekte Nachson,
Nachson verwekte Salma,
21Salmon verwekte Boaz,
Boaz verwekte Obed,
22Obed verwekte Isaï,
Isaï verwekte David.
Noten
1  פְּלֹנִי אַלְמֹנִי een zekere die-en-die. De verteller legt het er wel heel dik bovenop dat deze ander geen naam mag hebben.
2 Of (perf.): ze heeft het al verkocht?
3Opvallende derde pers. enkelvoud.
4 Boaz’ pleidooi gaat van וַאֲנִי, ‘ik’, naar אָנֹכִי, ‘ik’. Duidelijk dat hij zichzelf vast naar voren schuift.
5 Heel Genesis gaat meezingen.
6 Nakomelingschap, nazaten…?
7 Twee keer יִתֵּן יְהוָה, ‘JHWH geeft/maakt’ (impf.) in vs 11-12; lastig gelijkluidend te vertalen.
8 De verteller aarzelt niet, het komt meteen uit: וַיִּתֵּן יְהוָה
9 Zorgmoeder? אֹמֶֽנֶת, van de stam אמן.
Afdrukken | Vertaler onbekend | bij 1e van de zomer
Laatste wijziging 2 Apr 2022 10:37:06
Reacties: nog geen reactie. Gebruik, als u bent ingelogd, b om te reageren.
Andere vertalingen: Ruth 4,1-22 [OT-alt]

1e van de zomer - groen
Geen afbeelding opgegeven.

Overige teksten:

Jes. 65,1-9 [OT]
Ruth 4,1-22 [rector]
Luc. 8,26-39 [Evangelie]

Deze site heeft 249 leden, waarvan 1 online; Bezoekers : vandaag: 43; Colofon