aanmelden
Schriftlezing
website van de Dirk Monshouwer Stichting
H | 9e van de zomer | Leesrooster | M | Contact
Rubrieken
Agenda
De DM-Stichting
d Bijbelvertalingen
Gesorteerd op:
Bijbels
d Exegeses
Gesorteerd op:
Bijbels
Nieuws
d Links
Hoe kan ik ...
1e van de zomer, 19 juni 2022
Lucas 8,26-39
Vertaling
26Zij voeren naar het gebied van de Gerasenen,
dat de overzijde is van Galilea.
27Toen hij uit [het schip] ging, op het land,
kwam hem een man uit de stad tegemoet, die demonen had.
Een aanzienlijke tijd was hij niet met een mantel bekleed.
Hij verbleef niet in een huis, maar in de graven.
28Toen hij Jezus zag,
viel hij schreeuwend voor hem neer.
en zei met luider stem:
'Wat hebt u met mij voor,
Jezus, zoon van God, de Allerhoogste!
Ik smeek u dat u mij geen pijn zult doen',
29want hij gebood de onreine geest uit te gaan van de mens,
want aanzienlijke tijden sleepte hij hem mee.
Hij werd steeds geboeid met ketenen en voetklemmen, met bewaking.
Had hij de boeien verbroken,
dan werd hij steeds door de demon naar de eenzaamheid gedreven.
30Jezus bevroeg hem:
'Welke naam heb je?'
Hij zei:
'Legioen',
omdat vele demonen bij hem naar binnen waren gegaan.
31Zij verzochten hem
dat hij hun niet zou gelasten
om weg te gaan naar de afgrond.
32Daar was een aanzienlijke kudde van zwijnen,
die op de berg gehoed werd.
Zij verzochten hem
dat hij hun zou toestaan om bij diegenen naar binnen te gaan.
Hij stond het hun toe.
33Nadat de demonen van de mens uitgegaan waren,
gingen zij de zwijnen binnen.
De kudde stormde langs de helling naar het meer
en stikte.
34Toen de hoeders zagen wat er gebeurd was,
vluchtten zij.
Ze boodschapten het in de stad en op de velden.
35Ze gingen uit om te zien wat er geschied was.
Ze kwamen bij Jezus.
en vonden de mens, van wie de demonen waren uitgegaan,
gezeten — gekleed en tot verstand gekomen — aan de voeten van Jezus.
Ze werden bevreesd.
36Zij die het gezien hadden,
boodschapten hun
hoe de gedemoniseerde gered was.
37Heel de volheid van de omtrek van de Gerasenen vroeg hem
dat hij van hen wegging,
want zij waren beklemd door grote vrees.
Nadat hij in het schip was gegaan,
keerde hij terug.
38Hem smeekte de man, van wie de demonen waren uitgegaan,
om met hem te mogen zijn.
Hij liet hem gaan,
zeggend:
39‘Keer terug naar je huis
en vertel zoveel God je gedaan heeft.’
En hij ging weg door heel de stad,
verkondigend zoveel als Jezus hem gedaan had.
Afdrukken | vertaling door Nico Riemersma | bij 1e van de zomer
Laatste wijziging 1 Jun 2022 11:17:52
Reacties: nog geen reactie. Gebruik, als u bent ingelogd, b om te reageren.
Andere vertalingen: Luc. 8,26-39 [Evangelie] De genezing van een bezete, Luc. 8,26-39 [Evangelie] strijd om menswording, Luc. 8,26-39 [Evangelie] Jezus en Legio met zijn demonen, Luc. 8,26-39 [Evangelie]

1e van de zomer - groen
Geen afbeelding opgegeven.

Overige teksten:

Jes. 65,1-9 [OT]
Ruth 4,1-22 [rector]
Luc. 8,26-39 [Evangelie]

Deze site heeft 249 leden, waarvan 1 online; Bezoekers : vandaag: 50; Colofon