aanmelden
Schriftlezing
website van de Dirk Monshouwer Stichting
H | Palmarum | Leesrooster | M | Contact
Rubrieken
Agenda
De DM-Stichting
d Bijbelvertalingen
Gesorteerd op:
Bijbels
d Exegeses
Gesorteerd op:
Bijbels
Nieuws
d Links
Hoe kan ik ...
Aswoensdag, 22 februari 2023
Matteüs 6,1-21
Inleiding
De schat van het Onze Vader
Vertaling
1Denk er om, je gerechtigheid1 niet te doen voor het oog van de mensen
om door hen bekeken te worden;
zo niet dan hebben jullie geen loon bij je Vader in de hemelen!
2Wanneer je dus barmhartigheid2 doet,
bazuin3 het niet voor je uit, zoals de hypocrieten doen
in de synagogen en op de straten
om verheerlijkt te worden door de mensen;
amen, ik zeg jullie, zij hebben hun loon al gekregen4 .
3Maar wanneer je barmhartigheid doet,
moet je linkerhand niet weten wat je rechterhand doet,
4opdat je barmhartigheid in het verborgene is
en je vader die ziet in het verborgene, zal je vergelden.
5En wanneer jullie bidden,
weest dan niet als de hypocrieten,
die er van houden om in de synagogen en op de hoeken van de straten te bidden,
om op te vallen5 bij de mensen.
Amen, ik zeg jullie, zij hebben hun loon al gekregen.
6Maar jij6 , wanneer je bidt,
ga je binnenkamer7 in, doe je deur dicht
en bid tot je vader in het verborgene
en je vader die ziet in het verborgene zal je vergelden.
7Wanneer jullie8 bidden, klets9 dan niet zoals de volkeren,
zij menen door hun stortvloed van woorden10 , verhoord te worden.
8Wordt hun dan niet gelijk;
want jullie vader weet wat jullie nodig hebben,
voordat jullie hem vragen.
9Zo moeten jullie bidden:
onze Vader11 die in de hemelen zijt,
uw naam worde geheiligd;
10uw koninkrijk moet komen, uw wil geschieden
zoals in hemel zo ook op aarde.
11Ons dagelijks brood, geef ons dat heden,
12en vergeef ons onze schulden12 , zoals ook wij vergeven onze schuldenaren,
13en leid ons niet in verzoeking13 , maar verlos ons van het boze.
14Want wanneer jullie aan de mensen hun misstappen14 vergeven,
zal ook jullie hemelse vader jullie vergeven;
15maar wanneer jullie de mensen niet vergeven,
zal jullie vader jullie misstappen niet vergeven!
16Wanneer jullie vasten, wordt dan niet als de hypocrieten, treurig15 ,
want zij mismaken16 hun gelaten
om aan de mensen te laten zien dat zij vasten.
Amen, ik zeg jullie, zij hebben hun loon al gekregen.
17Maar jij17 , wanneer jij vast, zalf dan je hoofd en was je gelaat,
18opdat je aan de mensen niet laat zien dat je vast,
maar aan je vader die in het verborgene is;
en je vader, die in het verborgene ziet, zal je vergelden.
19Jullie18 moeten voor jezelf geen schatten verzamelen op de aarde,
waar mot19 en roest20 ze verteren21 ,
en waar dieven inbreken22 en stelen,
20maar verzamelt je schatten in de hemelen,
waar noch mot noch roest verteren
en waar dieven niet inbreken en stelen.
21Immers, waar je schat is, daar zal ook je hart zijn!
Noten
1δικαιοσύνη
2ἐλεημοσύνη
3σαλπίζω
4ἀπέχω zij hebben hun loon weg, zo Naastepad (Gewaagde woorden): "gestolen uit de openbaarheid" en SV
5φαίνω
6sing.
7ταμεῖον
8plur.
9βαττολογέω
10πολυλογία
11cf. Jes. 64:8 אָבִ֣ינוּ
12ὀφείλημα, cf. Mat. 18:24vv
13πειρασμός Zuurmond (In hemels naam) i.d.z.v. aanvechting, in het nauw gebracht, cf. Mat. 26:41 en Jak. 1:13, 1 Petr 4:12
14παράπτωμα
15σκυθρωπός
16ἀφανίζω
17sing.
18plur.
19σής
20βρῶσις
21ἀφανίζω of vernietigen
22διορύσσω doorgraven
Afdrukken | vertaling door wiersma | bij Aswoensdag
Laatste wijziging 26 Oct 2022 12:41:01
Reacties: nog geen reactie. Gebruik, als u bent ingelogd, b om te reageren.
Andere vertalingen: Mat. 6,1-6 [Evangelie] Geven. Bidden, Mat. 6,16-21 [Evangelie] Vasten, Mat. 6,19-23 [Evangelie] , Mat. 6,1-6 [Evangelie] , Mat. 6,16-21 [Evangelie] , Mat. 6,1-6 [Evangelie] ongeveinsd !, Mat. 6,16-21 [Evangelie] de schat van je hart, Mat. 6,1-6 [Evangelie] , Mat. 6,16-21 [Evangelie] , Mat. 6,1-21 [Evangelie] , Mat. 6,16-21 [Luthers leesrooster] , Mat. 6,19-23 [Evangelie] , Mat. 6,1-6 [Evangelie] , Mat. 6,16-21 [Evangelie]

Aswoensdag - paars
Geen afbeelding opgegeven.

Overige teksten:

Mat. 6,1-21 [Evangelie]

Deze site heeft 233 leden, waarvan 3 online; Bezoekers : vandaag: 98; Colofon