aanmelden
Schriftlezing
website van de Dirk Monshouwer Stichting
H | 2e Advent | Leesrooster | M | Contact
Rubrieken
Agenda
De DM-Stichting
d Bijbelvertalingen
Gesorteerd op:
Bijbels
d Exegeses
Gesorteerd op:
Bijbels
Nieuws
d Links
Hoe kan ik ...
1e na Epifanie, 8 januari 2023
Jesaja 42,1-7
Vertaling
1‘Zie mijn knecht, Ik zal hem ondersteunen
Mijn uitverkorene, Hij behaagt mijn ziel.
Ik leg mijn geest op hem.
Het recht zal hij doen uitgaan.
2Hij zal niet schreeuwen en niet verheffen
en niet buiten doen horen zijn stem.’
3Het geknakte riet zal hij niet afbreken
en de kwijnende vlaspit zal niet uitdoven,
standvastig zal hij het recht doen uitgaan.  
4Hij zal niet kwijnen en niet geknakt worden,
tot hij op aarde het recht heeft gevestigd.
Op zijn tora zullen de kustlanden wachten.'
5Zo zegt de godheid, JHWH,
die de hemelen geschapen heeft en hen heeft uitgespannen
die de aarde en alles wat daar uitging heeft uitgespreid,
die de levensadem gaf aan het volk daarop
en de geest aan hen die daarin wandelen:
6‘Ik ben JHWH. Ik heb je geroepen in gerechtigheid
Ik zal je hand vasthouden.
Ik zal je beschermen en je maken
tot verbond met het volk, tot licht voor de natiën
7om de ogen van blinden te openen
om gevangenen te doen uitgaan uit de kerker,
uit het gevangenhuis zij die in duisternis gezeten zijn.'
Afdrukken | vertaling door Nico Riemersma | bij 1e na Epifanie
Laatste wijziging 2 Dec 2022 11:37:33
Reacties: nog geen reactie. Gebruik, als u bent ingelogd, b om te reageren.
Andere vertalingen: Jes. 42,1-9 [OT] , Jes. 42,1-9 [Evangelie] De knecht van JHWH, Jes. 42,1-12 [OT-alt] , Jes. 42,1-9 [OT] , Jes. 42,1-9 [OT] , Jes. 42,1-9 [OT]

1e na Epifanie - groen of wit
Geen afbeelding opgegeven.

Overige teksten:

Ef. 3,1-12 [Epistel]
Jes. 42,1-7 [OT]
Mat. 3,13-17 [Evangelie]

Deze site heeft 235 leden, waarvan 1 online; Bezoekers : vandaag: 346; Colofon