aanmelden
Schriftlezing
website van de Dirk Monshouwer Stichting
H | 2e Advent | Leesrooster | M | Contact
Rubrieken
Agenda
De DM-Stichting
d Bijbelvertalingen
Gesorteerd op:
Bijbels
d Exegeses
Gesorteerd op:
Bijbels
Nieuws
d Links
Hoe kan ik ...
4e na Epifanie, 29 januari 2023
Sefanja 3,9-13
Inleiding
Deze perikoop uit Sefanja 3 wordt vanouds in het leesrooster voorafgegaan door een vers uit het 2e hoofdstuk van het boek (hoofdstuknummers niet aangegeven vanwege technische eisen van de website).
De exegeet dient te beseffen dat hier sterk geselecteerd wordt, en zich de vraag te stellen of wij, als lezers van de profetie, de beloftevolle woorden mogen losmaken uit de context waarin ze staan, redding door het oordeel heen.
Vertaling
3Zoek1 de HEER, alle vernederden2 van het land,
die zijn besluiten volbrengen;
zoek rechtvaardigheid,
zoek nederigheid;3
misschien zul je je kunnen4 verbergen
op de dag van de toorn van de HEER.

9Voorwaar, dan zal ik de volkeren reine lippen geven5
opdat zij allen de naam van de HEER aanroepen,
opdat zij hem dienen, schouder aan schouder.6 .
10Van de overkant van de rivieren van Kusj
zullen mijn aanbidders,
‘dochter van mijn verstrooiden’
mij offers brengen.7
11Op die dag
hoef je je niet (meer) te schamen over al je daden
waarmee je tegen mij in opstand bent gekomen;8
want dan zal ik uit je midden wegdoen
jouw arrogante hoogmoedigen,
en niet zul je je nog langer verheffen
op de berg van mijn heiligheid.
12En ik zal overlaten in jouw midden
een nederig en bescheiden9 volk
dat schuilt bij de naam van de HEER.
13Het overblijfsel van Israël,
ze zullen geen kwaad doen,
en geen leugen spreken,
en in hun mond zal geen bedrieglijke taal gevonden worden;10
voorwaar, zij zullen weiden en neerliggen
en niemand die hen opschrikt.11
Noten
1De perikoopafbakening is wat merkwaardig, dit losse vers is een van de weinige met iets van perspectief, zij het ‘misschien’, in de aankondiging van de ‘dag van JHWH’ die nabij is (1:7, 1:14).
2ענו betekent doorgaans de objectief arme, neergebogen door toedoen van anderen (Am 2:7), maar dan ook degene op wie Gods gunst zich richt (Jes 11:4, 61:1, Ps 9:19 enz.). Hier moet het vanwege de paralleluitdrukking en het vervolg ook iets met een innerlijke houding te maken hebben, ‘nederig, deemoedig’.
3 Het subst. ענוה heeft zich in de richting van die houding ontwikkelt; Buber met ‘Gedemütigten / Demut’ probeert beide aspecten te behouden, dat volg ik.
4De nif’al wil ik reflexief opvatten, ‘jezelf verbergen’, dan is modaal vertalen met ‘kunnen’, noodzakelijk
5Eigenlijk is geven te zwak, הפך is omvergooien, vgl. Jona 3:4. Maar ‘lippen’ is object, en ‘reine lippen omvergooien naar de volkeren’ is onverstaanbaar.
6Lett. ‘met één schouder’, deze vertaling van Jopie Siebert-Hommes
7Dit vers is uiterst lastig, vrijwel elk woord is een hapax, de gegeven vertaling is volgens mij de meest plausibele
8Er zit een spanning tussen de beide vershelften. In de eerste helft lijkt het erop dat de aangesproken ‘jij’, collectief, deel had aan die פשׁע, opstandige daden, arrogantie, en nu ‘de schaamte voorbij’ mag zijn; in het vervolg lijkt het eerder alsof het gaat om het uitzuiveren van bepaalde personen, de ‘rotte appels’.
9Nadeel van deze vertaling is, dat ook דל allereerst objectief 'klein, onbelangrijk geacht' betekent, maar blijkbaar ook verschuift naar een bepaalde houding. De vertaling kan dit niet oplossen, de exegeet lette er goed op.
10Opvallend is dat aan het spreken twee elkaar versterkende stichoi gewijd zijn, terwijl de rechtvaardige daden met één korte zin worden afgedaan. Het thema ‘taal’, al begonnen in 3:9, is belangrijk.
11Deze uitdrukking geregeld in Tenach, van Lev 26:6, het perspectief van wonen in het beloofde land, tot de profeten die dat actualiseren: Mi 4:4, Nah 2:12, Jes 46:27, Ez 34:28 etc.
Afdrukken | vertaling door joepdubbink | bij 4e na Epifanie
Laatste wijziging 2 Dec 2022 11:41:47
Reacties: nog geen reactie. Gebruik, als u bent ingelogd, b om te reageren.
Andere vertalingen: Sef. 3,9-13 [OT] , Sef. 3,12-20 [OT] , Sef. 3,9-13 [OT] Een bescheiden volk blijft over, Sef. 3,12-20 [OT-alt] , Sef. 3,12-20 [OT] , Sef. 3,12-20 [OT] , Sef. 3,12-20 [OT] , Sef. 3,9-13 [OT] , Sef. 3,9-13 [OT]

4e na Epifanie - groen
Geen afbeelding opgegeven.

Overige teksten:

1Kor. 1,18-31 [rector]
Sef. 3,9-13 [OT]

Deze site heeft 235 leden, waarvan 1 online; Bezoekers : vandaag: 364; Colofon