aanmelden
Schriftlezing
website van de Dirk Monshouwer Stichting
H | 2e Advent | Leesrooster | M | Contact
Rubrieken
Agenda
De DM-Stichting
d Bijbelvertalingen
Gesorteerd op:
Bijbels
d Exegeses
Gesorteerd op:
Bijbels
Nieuws
d Links
Hoe kan ik ...
Goede Vrijdag, 7 april 2023
Exodus 12,21-28
Vertaling
21Mozes riep alle oudsten van Israël [op]
en zei tot hen:
Breng kleinvee [bijeen], neem voor jullie, voor je families
en slacht het Pesach[lam].
22Dan neem je een bundel hysop
en doopt die in het bloed in een schaal
en raak de bovenbalk en beide deurposten aan met het bloed uit de schaal.
En jullie,
niet gaat iemand naar buiten uit de deur van zijn huis tot de morgen.
23Wanneer JHWH door Egypte heen trekt om het te slaan
en hij het bloed ziet aan de bovenbalk en aan beide deurposten
dan gaat JHWH die deur voorbij1
en laat niet toe dat vernietiging2 in jullie huizen komt
om te slaan.
24Onderhoud dit woord,
als een voorschrift voor jou en voor je kinderen voor altijd.3
25Laat het zo zijn,
wanneer je naar het land komt
dat JHWH jullie geeft zoals hij heeft gesproken,
dat jullie dan deze [ere]dienst onderhouden.
26Laat het zo zijn:
als jullie kinderen tot je zeggen:
Wat is dit voor een [ere]dienst van jullie?
27dat jullie dan zeggen:
Dit is het Pesachoffer voor JHWH
die aan de huizen van de Israëlieten4 in Egypte voorbijging,
toen hij Egypte sloeg
en onze huizen uitredde.
Het volk knielde en boog zich neer.5
28De Israëlieten gingen heen en ze deden [dit].
Zoals JHWH aan Mozes en Aäron geboden had,
zo deden ze.
Noten
1Het is verleidelijk om ‘passeerde’ te vertalen, waarin je nog iets van Pascha denkt te horen, maar etymologisch lijkt er geen verband.
2Of: de Vernietiger / Doodsengel, vgl. 2 Sam. 24:16, Jes. 54:16 en LXX τὸν ὀλεθρεύοντα (masc., dus gepersonifieerd).
3Opmerkelijk, dat terwijl het verhaal van de Uittocht nog verteld moet worden, de verteller al meer bezig is met de Sedermaaltijd en de juist wijze van gedenken en vieren van de bevrijding, dan met de historische gebeurtenis zelf.
4‘kinderen van Israël’ kan niet, omdat we dan zeker vanwege de in vs. 26 genoemde vragende kinderen denken, dat het ook hier specifiek om kinderen gaat. ‘Zonen’ kan al helemaal niet, uit genderperspectief en omdat het hele volk bedoeld is, maar de verbinding met de ‘zonen der Egyptenaren’ (vss. 29vv) gaat zo wel verloren.
5Maak bij het voorlezen duidelijk, dat hier de directe rede die in vers 21b is ingezet, beëindigd is, en deze laatste regel weer tot de vertelling behoort.
Afdrukken | vertaling door joepdubbink | bij Goede Vrijdag
Laatste wijziging 2 Dec 2022 13:21:45
Reacties: nog geen reactie. Gebruik, als u bent ingelogd, b om te reageren.
Andere vertalingen: Ex. 12,21-28 [OT] , Ex. 12,21-28 [OT] , Ex. 12,21-28 [OT-alt] , Ex. 12,21-28 [OT] , Ex. 12,21-28 [OT] , Ex. 12,21-28 [OT] , Ex. 12,21-28 [OT] , Ex. 12,21-28 [OT] , Ex. 12,21-28 [OT] , Ex. 12,21-28 [OT] , Ex. 12,21-28 [OT] , Ex. 12,21-28 [OT] , Ex. 12,21-28 [OT] , Ex. 12,1-28 [OT-alt] , Ex. 12,21-28 [OT]
Exegeses: Ex. 12,1-28 [Commentaar] , Ex. 12,1-51 [OT] Blijf af van onze tradities! Weet je dan nog welke?

Goede Vrijdag - rood of paars
Geen afbeelding opgegeven.

Overige teksten:

Ex. 12,21-28 [OT]

Deze site heeft 235 leden, waarvan 1 online; Bezoekers : vandaag: 352; Colofon