aanmelden
Schriftlezing
website van de Dirk Monshouwer Stichting
H | 1e van de Herfst | Leesrooster | M | Contact
Rubrieken
Agenda
De DM-Stichting
d Bijbelvertalingen
Gesorteerd op:
Bijbels
d Exegeses
Gesorteerd op:
Bijbels
Nieuws
d Links
Hoe kan ik ...
Allerheiligen/ Dankdag, 1 november 2023
Matteüs 20,1-16
Inleiding
Allen gelijk als het om genade gaat
Vertaling
1Want1 het koninkrijk der hemelen is gelijk aan een mens,
een heer des huizes, die naar buiten gaat, gelijk in de vroegte
om werkers te huren voor in zijn wijngaard.
2Hij komt overeen met de werkers over een denarie per dag
en zendt hij hen naar zijn wijngaard.
3Wanneer hij omstreeks het derde uur naar buiten gaat,
ziet hij anderen staan op de markt, zonder werk.
4Tegen hen zegt hij:
“Gaan ook jullie naar de wijngaard
en wat rechtvaardig is, zal ik jullie geven”
5Zij gaan.
Opnieuw gaat hij naar buiten
omstreeks het zesde en het negende uur
en doet net zo.
6Wanneer hij rond het elfde uur naar buiten gaat,
vindt hij anderen die daar staan en zegt tegen hen:
“Wat hebben jullie zo de hele dag gestaan, zonder werk?”
7Zij zeggen hem:
“Omdat niemand ons gehuurd heeft”
Hij zegt hen:
“Gaan ook jullie naar de wijngaard”
8Wanneer het dan avond is geworden2 ,
zegt de heer van de wijngaard tegen zijn opziener:
“Roep de werkers en geef hen het loon,
te beginnen bij de laatsten tot de eersten”
9Dan komen die van rond het elfde uur,
zij ontvangen ieder een denarie.
10Dan komen de eersten denkend dat zij meer zullen ontvangen
en ze ontvangen ieder een denarie, ook zij.
11Wanneer zij die ontvangen murmureren zij tegen de heer des huizes.
12Zij zeggen:
“Deze laatsten hebben het één uur gedaan
en je hebt hen gelijk aan ons behandeld,
die de zwaarte van de dag en de hitte hebben verdragen”
13Maar hij antwoordt één van hen en zegt:
“Vriend, ik doe je geen onrecht.
Ben jij niet met mij eens geworden over een denarie?
14Neem wat van jou is en ga.
Ik wil aan deze laatste hetzelfde geven als aan jou.
15Staat het mij niet vrij met mijn dingen te doen wat ik wil?
Of is jouw oog boos omdat ik goed ben?”
16Zo zullen de laatsten de eersten en de eersten de laatsten zijn.
Noten
1n.a.v. de vraag van Petrus over het loon voor het volgen van Jezus
2cf. Lev19: 13 / Dt24: 15
Afdrukken | vertaling door wiersma | bij Allerheiligen/ Dankdag
Laatste wijziging 7 Sep 2023 16:12:50
Reacties: nog geen reactie. Gebruik, als u bent ingelogd, b om te reageren.
Andere vertalingen: Mat. 20,1-16 [Evangelie] De vrijheid om goed te doen strookt niet altijd met onze verwachtingen en onze rekensommen, met datgene wat wij gepast vinden. Het staat de huismeester, de landheer vrij om uit te gaan wanneer hij dat wil. , Mat. 20,1-16 [Evangelie] Laatsten en eersten, Mat. 20,1-16 [Evangelie] Het koninkrijk der hemelen en de vrijheid om goed te doen, Mat. 20,1-16 [Evangelie] , Mat. 20,1-16 [Luthers leesrooster] , Mat. 20,1-16 [Evangelie]

Allerheiligen/ Dankdag - groen of wit
Geen afbeelding opgegeven.

Overige teksten:

Mat. 20,1-16 [Evangelie]

Deze site heeft 234 leden, waarvan 3 online; Bezoekers : vandaag: 303; Colofon