aanmelden
Schriftlezing
website van de Dirk Monshouwer Stichting
H | 2e Advent | Leesrooster | M | Contact
Rubrieken
Agenda
De DM-Stichting
d Bijbelvertalingen
Gesorteerd op:
Bijbels
d Exegeses
Gesorteerd op:
Bijbels
Nieuws
d Links
Hoe kan ik ...
1e van advent, 1 december 2019
Matteüs 24,32-44
Vertaling
32Leer van de vijgenboom echter (deze) les:
Wanneer zijn twijgen fris zijn en bladeren voortbrengen1
weten jullie dat de zomer dichtbij is.
33Zo ook jullie
wanneer jullie dit alles ziet
weet dan, dat het dichtbij is, voor de deur!
34Voorwaar ik zeg jullie:
dit geslacht zal zeker niet vergaan
voordat dit alles geschiedt.
35De hemel en de aarde zullen vergaan
maar mijn woorden zullen zeker niet vergaan.
36Maar wat betreft die dag en tijd, niemand weet die
ook de hemelse engelen niet,
ook de zoon niet
maar alleen de vader (weet die).
37Want gelijk de dagen van Noach
zo zal de komst van de mensenzoon zijn.
38Want zoals men in die dagen voor de zondvloed
at en dronk, huwde en ten huwelijk gaf
tot de dag dat Noach in de ark ging
39en men (van) niets wist
tot de zondvloed kwam en allen wegrukte
zo zal de komst van de mensenzoon zijn.
40Dan zullen er twee (mannen) op het veld zijn
één wordt aangenomen en één wordt achtergelaten;
41twee vrouwen aan het malen met de handmolen
één wordt aangenomen en één wordt achtergelaten.
42Waak daarom,
want jullie weten niet op welke dag jullie heer komt.
43Maar weet dit:
indien de heer des huizes had geweten in welke (nacht)wake de dief zou komen
dan had hij gewaakt
en niet toegelaten dat in zijn huis werd ingebroken.
44Daarom, ook jullie, wees gereed
want op een uur dat jullie het niet verwachten komt de mensenzoon.
Noten
1Deze vertaling volgt de accenten van Nestle-Aland27 met transitieve betekenis. Anderen prefereren de accentuering met intransitieve betekenis, bijv. NBV: 'in blad schieten'; zie Moulton, Grammar... II, p.264 of Luz, Matthäus (EKK) S.4422 .
Afdrukken | vertaling door Barend Drewes | bij 1e van advent
Laatste wijziging 28 Nov 2019 13:57:22
Reacties: nog geen reactie. Gebruik, als u bent ingelogd, b om te reageren.
Andere vertalingen: Mat. 24,32-44 [Evangelie] , Mat. 24,14-35 [Evangelie] Verwoestende Gruwel, Mat. 24,32-46 [Evangelie] , Mat. 24,14-35 [Evangelie] , Mat. 24,13-35 [Evangelie] Van de vijgenboom evenwel leer..., Mat. 24,14-35 [Evangelie]

1e van advent - paars
Geen afbeelding opgegeven.

Overige teksten:

Mat. 24,32-44 [Evangelie]
Mi. 2,1-13 [OT-alt]
Jes. 2,1-5 [OT]

Deze site heeft 235 leden, waarvan 1 online; Bezoekers : vandaag: 357; Colofon