aanmelden
Schriftlezing
website van de Dirk Monshouwer Stichting
H | 2e Advent | Leesrooster | M | Contact
Rubrieken
Agenda
De DM-Stichting
d Bijbelvertalingen
Gesorteerd op:
Bijbels
d Exegeses
Gesorteerd op:
Bijbels
Nieuws
d Links
Hoe kan ik ...
Witte Donderdag, 14 april 2022
Exodus 12,1-20
Vertaling
1Toen zei JHWH in het land Egypte tegen Mozes en tegen Aäron:
2Deze maand [zal] voor jullie het begin van de maanden [zijn]
de eerste [zal] hij voor jullie [zijn] van de maanden van het jaar.
3Spreek tot de gehele gemeenschap van Israël:
Op de tiende van deze maand
dan moet iedereen per familie kleinvee nemen
een stuk kleinvee per gezin.
4Maar indien een gezin te klein is voor een stuk kleinvee
dan moeten hij en de buurman uit het dichtstbijzijnde huis [er een] nemen1
naar het aantal personen;
met wat ieders mond te eten [vraagt]
moeten jullie bij het [kiezen] van het stuk kleinvee rekening houden.
5Een gaaf mannelijk eenjarig stuk kleinvee moet het voor jullie zijn
van de schapen of van de geiten kunnen jullie het nemen.
6Jullie moeten het bewaren tot de veertiende dag van deze maand
dan zal de gehele vergadering van de gemeenschap van Israël
het in de loop van de avond slachten.
7Zij zullen van het bloed nemen
en het op de beide deurposten en op de bovendorpel doen
aan de huizen waar ze het zullen eten.
8Ze zullen die nacht het vlees eten
op vuur gebraden
en matses met bittere kruiden zullen ze eten.
9Jullie mogen daarvan niet eten
op de een of andere manier in water gekookt
maar op vuur gebraden
het hoofd met de poten en de ingewanden ervan.
10Jullie mogen er niets van over laten blijven tot de morgen
en wat tot de morgen overgebleven is moeten jullie met vuur verbranden.
11Op de volgende manier moeten jullie het eten:
de lendenen omgord, de schoenen aan je voeten en de staf in je hand
jullie moeten het gehaast eten
een pesach is het voor JHWH.
12Ik zal deze nacht het land Egypte doortrekken
ik zal alle eerstgeborenen in het land Egypte doodslaan
van mensen tot en met dieren;
aan alle goden van Egypte zal ik het strafgericht voltrekken, ik JHWH.
13Het bloed zal voor jullie een teken zijn op de huizen waar jullie zijn
wanneer ik het bloed zie zal ik jullie overslaan;2
er zal geen plaag onder jullie zijn die jullie te gronde richt
wanneer ik in het land Egypte toesla.
14Deze dag zal voor jullie een gedenkdag zijn;
van generatie op generatie moeten jullie hem als een voorschrift3 voor altijd
voor JHWH vieren.
15Zeven dagen moeten jullie matses eten
al op de eerste dag moeten jullie zuurdeeg wegdoen uit jullie huizen
want ieder die iets gegists eet
van de eerste tot de zevende dag
die persoon zal uit Israël worden weggevaagd.
16Op de eerste dag zal er een gewijde oproep zijn
en op de zevende dag zal er voor jullie een gewijde oproep zijn:
geen enkele werkzaamheid zal er dan verricht worden
alleen wat door iedereen gegeten wordt
dat mag door jullie worden klaargemaakt.
17Jullie moeten [het feest van] de matses in acht nemen
want juist op deze dag heb ik jullie legerscharen uit het land Egypte doen uittrekken;
jullie moeten deze dag van generatie op generatie als een voorschrift voor altijd
in acht nemen.
18In de eerste [maand] op de veertiende dag van de maand 's avonds
zullen jullie matses eten
tot de eenentwintigste dag van de maand 's avonds.
19Zeven dagen mag er geen zuurdeeg in jullie huizen aangetroffen worden
want iedereen die ook maar iets gegists eet
die persoon zal uit de gemeenschap van Israël worden weggevaagd
hetzij een allochtoon hetzij een autochtoon.4
20Niets gegists mogen jullie eten
in al jullie verblijfplaatsen zullen jullie matses eten.5
Noten
1Ik heb het perfectum consecutivum doorgaans modaal vertaald, maar niet consequent. Ik vind 'zullen' namelijk vaak óf te neutraal een toekomst aan duiden óf te dwingend (zúllen).
2Hoe laat je zien dat pesach en overslaan op eenzelfde wortel teruggaan?
3h.qh = voorschrift vanwege het werkwoord dat 'ingraveren' betekent.
4Hier, in vs. 43 en in vs. 45 worden verschillende woorden voor buitenlanders gebruikt. Uiteraard sta ik open voor betere suggesties.
5Vertaling: vermoedelijk Wim Vroon
Afdrukken | Vertaler onbekend | bij Witte Donderdag
Laatste wijziging 6 Oct 2017 11:41:33
Reacties: nog geen reactie. Gebruik, als u bent ingelogd, b om te reageren.
Andere vertalingen: Ex. 12,1-14 [OT] , Ex. 12,1-20 [OT] , Ex. 12,1-20 [OT] , Ex. 12,15-20 [OT] , Ex. 12,1-20 [OT] , Ex. 12,15-20 [OT] , Ex. 12,15-20 [OT] , Ex. 12,1-20 [OT] , Ex. 12,1-20 [OT] , Ex. 12,1-20 [OT] , Ex. 12,15-20 [OT] , Ex. 12,1-28 [OT-alt] , Ex. 12,15-20 [OT]
Exegeses: Ex. 12,15-20 [Commentaar] Bevrijdingsliturgie, Ex. 12,1-28 [Commentaar] , Ex. 12,1-51 [OT] Blijf af van onze tradities! Weet je dan nog welke?

Witte Donderdag - wit
Geen afbeelding opgegeven.

Overige teksten:

Jer. 31,31-34 [OT-alt]
Ex. 12,1-20 [OT]
Joh. 13,1-15 [Evangelie]

Deze site heeft 235 leden, waarvan 1 online; Bezoekers : vandaag: 356; Colofon