aanmelden
Schriftlezing
website van de Dirk Monshouwer Stichting
H | 2e Advent | Leesrooster | M | Contact
Rubrieken
Agenda
De DM-Stichting
d Bijbelvertalingen
Gesorteerd op:
Bijbels
d Exegeses
Gesorteerd op:
Bijbels
Nieuws
d Links
Hoe kan ik ...
4e zondag van de 40 dagen, 22 maart 2009
Johannes 6,1-15
Inleiding
Heel hoofdstuk 6 wijdt Johannes aan Jezus en het brood. Eerst, in het fragment dat nu aan de orde is, de vijf broden met de twee vissen waarmee hij een grote schare heeft gevoed. Later, na het fragment van vandaag, het brood des levens dat Jezus zelf is.
Vertaling
1Daarna ging Jezus weg, naar de overkant van de zee van Galilea, van Tiberias.1
2Hem volgde een grote schare,
omdat zij de tekenen zagen
die hij bij de zieken deed.
3Jezus ging de berg op2
en daar zette hij zich neer met zijn leerlingen.
4Het Pesach, het feest van de Judeeers, was nabij.34
5Jezus sloeg zijn ogen op
en zag5 een grote schare op hem af komen
en hij zei tegen Filippus:
Waar kunnen we brood kopen
opdat zij te eten hebben?
6 Hij zei dat om hem op de proef te stellen,
want hij wist wat hij ging doen.
7Filippus antwoordde hem:
Brood voor tweehonderd denariën is voor hen niet voldoende,
wil ieder zelfs maar een klein stukje krijgen.
8Een van zijn leerlingen, Andreas, de broer van Simon Petrus, zegt hem:
9Hier is een jongetje
dat vijf gerstebroden en twee visjes heeft,
maar wat is dat voor zovelen?
10Jezus zei:
Laat hen maar gaan aanliggen.
Er was op die plaats veel gras.
Toen gingen ze aanliggen, de mannen ten getale van zo’n vijfduizend.
11Jezus nam de broden,
sprak dank erover uit
en gaf ze door aan wie daar aanlagen6 ;
evenzo ook van de visjes,7
zoveel ze maar wilden.
12Toen ze verzadigd waren8
zei9 hij tegen zijn leerlingen:
Verzamelt de overgebleven brokken,
opdat niets verloren gaat.
13Zij verzamelden de brokken10
en  kregen twaalf manden vol brokken van de vijf gerstebroden
die er over waren nadat iedereen had gegeten.
14Toen de mensen het teken zagen dat hij had gedaan,
zeiden zij:
Hij is zeker11 de profeet die zou naar de wereld komen.
15Jezus wist dat zij van plan waren te komen,
hem mee te sleuren en tot koning te maken
en hij week weer uit, het gebergte in, hij alleen.
Noten
1NBV: praterig, uitleggerig.
2Niet “het bergland”, zoals Oussoren vertaalt, want hier is de berg een verwijzing naar Mozes, zie Het luistert nauw, p.240. Dit geldt ook voor vers 15.
3De vertaling in de NBV “kort voor” is te gewoon, te temporeel.
4Judeeers: Harry Pals maakt attent op het volgende: Pieter Oussoren heeft op de studiedag van de Monshouwer Stichting uitgelegd dat hij altijd voor Judeeers kiest, om de gekke figuur van een evangelist die over zijn eigen volk 'Joden' zegt te vermijden — en om de massieve tegenstelling met de Joden te voorkomen; hier: is het feest geclaimd door de Judeers, vanuit Galiliees gezichtspunt?
5Eigenlijk “zag met verwondering of verbazing” of met Oussoren “aanschouwt” — maar daarmee wordt de zinsconstructie weer moeilijker.
6In de NBV staat met “verdeelde het brood onder de mensen” meer dan er staat.
7“ Hij gaf hun ook vis” in de NBV is te algemeen.
8Pieter Oussoren vertaalt “vervuld”, wat me ook een mogelijkheid lijkt,  en NBV  “nadat iedereen volop gegeten had”?
9Ook hier een ind.pr.: zegt.
10In de NBV lezen we: Dat deden ze”.
11Oussoren: “is waarlijk” en NBV “moet wel zijn”.
Afdrukken | vertaling door Marianne Storm | bij 4e zondag van de 40 dagen
Laatste wijziging 18 Mar 2009 07:42:49
Reacties:
harrypals: enkele kanttekeningen [2009-03-17 11:16:28]
[132] Zonder inhoud
harrypals: enkele kanttekeningen [2009-03-17 11:27:34]
in grote lijnen een heldere vertaling, ik stem ook in met de noten
enkele punten van kritiek:
ik zou er steeds voor kiezen praesens met tegenwoordige tijd te vertalen (is levendig — in vs. 2 staat trouwens volgens mij geen praesens (noot 2)) en om de participia te laten staan in de vertaling — dan loopt in vs. 5 de beweging uit op de sarcastische vraag van Jezus aan Filippos
vs. 4 : Joden of Judeeers? Pieter Oussoren heeft op de studiedag van de Monshouwer Stichting uitgelegd dat hij altijd voor Judeeers kiest, om de gekke figuur van een evangelist die over zijn eigen volk 'Joden' zegt te vermijden — en om de massieve tegenstelling met de Joden te voorkomen; hier: is het feest geclaimd door de Judeers, vanuit Galiliees gezichtspunt?
vs. 9 : de slotregel mist
vs. 11 : diadidonai 'doorgeven' geeft m.i. goed aan waar het om gaat
vs. 15 : 'de berg op' staat er eig. niet: Jezus gaat 'naar de berg' (waar hij al was, naar een andere / ander deel van de berg?)

Andere vertalingen: Joh. 6,1-15 [Evangelie] , Joh. 6,1-15 [Evangelie] , Joh. 6,1-15 [Evangelie] , Joh. 6,1-15 [Luthers leesrooster] , Joh. 6,1-15 [Evangelie] Een overvloedig maal voor de volkeren, Joh. 6,1-15 [Evangelie]
Exegeses: Joh. 6,1-15 [Commentaar] Een overvloedig maal voor de volkeren

4e zondag van de 40 dagen - paars of rozerood
Geen afbeelding opgegeven.

Overige teksten:

Joz. 4,19-24 [OT]
Joz. 5,1 [OT]
Joz. 5,10-12 [OT]
Joh. 6,1-15 [Evangelie]

Deze site heeft 235 leden, waarvan 3 online; Bezoekers : vandaag: 146; Colofon