aanmelden
Schriftlezing
website van de Dirk Monshouwer Stichting
H | 9e van de zomer | Leesrooster | M | Contact
Rubrieken
Agenda
De DM-Stichting
d Bijbelvertalingen
Gesorteerd op:
Bijbels
d Exegeses
Gesorteerd op:
Bijbels
Nieuws
d Links
Hoe kan ik ...
1e zondag na Trinitatis, 14 juni 2009
Romeinen 8,18-30
Inleiding
Een wat vrije bewerking, bestemd voor het voorlezen in de liturgie,
m.b.v. de Naardense Bijbel en de NBV
Vertaling
18Want ik reken hiermee:
alles wat wij in de tijd van nu lijden weegt niet op
tegen de komende eer die ons onthuld zal worden..!
19Want daarnaar is er in de schepping een reikhalzend verlangen –
die wacht op de onthulling van Gods zonen-en-dochters.
20Want aan zinloosheid is de schepping onderworpen,
niet omdat ze dat wil,
maar door hem die haar daaraan onderwerpt –
maar met hoop:
21dat ook de schepping zelf bevrijd zal worden
van de verslaafdheid aan de vernietiging –
om de vrijheid te ontvangen:
de eer van Gods kinderen!
22Want wij weten
dat heel de schepping tot nu toe mee zucht en in weeën is.
23En dat niet alleen, maar ook wijzelf –
ook al hebben wij al de eerste oogst van de Geest —
ook wijzelf zuchten in onszelf,
zolang we er nog op wachten
dat we tot zonen-en-dochters gemaakt worden:
de verlossing van ons lichaam.
24Want tot die hoop zijn wij bevrijd...! –
maar hoop die gezien wordt is geen hoop,
want wie hoopt er nog op wat hij al kan zien?
25Maar als we hopen op wat we niet zien,
wachten we er met volharding op.
26Zo is het ook met de Geest:
die neemt onze zwakheid op zich.
Want wij weten niet wat wij zullen bidden
— zoals het past —,
maar de Geest zelf komt voor ons op
met onuitsprekelijke verzuchtingen...
27Hij die de harten peilt weet wel wat de Geest nastreeft –
dat zij opkomt voor heiligen, zoals God dat wil.
28Dit weten wij:
voor hen die God liefhebben werkt alles mee ten goede,
voor hen die volgens zijn voornemen geroepen zijn.
29Vantevoren kende Hij hen al,
en Hij heeft hen ook vantevoren ervoor bestemd
om het evenbeeld te worden van zijn zoon,
zodat die de eerstgeborene zal zijn tussen vele broeders-en-zusters.
30Hen die Hij daarvoor vantevoren bestemd heeft,
die heeft Hij ook geroepen;
en hen die Hij geroepen heeft,
die heeft Hij ook recht gedaan;
en hen die Hij recht gedaan heeft,
die heeft Hij ook eer gegeven.
Afdrukken | vertaling door harrypals | bij 1e zondag na Trinitatis
Laatste wijziging 27 Jan 2021 16:46:17
Reacties: nog geen reactie. Gebruik, als u bent ingelogd, b om te reageren.
Andere vertalingen: Rom. 8,26-30 [Epistel]

1e zondag na Trinitatis - groen
Geen afbeelding opgegeven.

Overige teksten:

Ez. 17,22-24 [OT]
Mar. 4,24-41 [Evangelie]
Rom. 8,18-30 [NT-alt]

Deze site heeft 249 leden, waarvan 1 online; Bezoekers : vandaag: 50; Colofon