aanmelden
Schriftlezing
website van de Dirk Monshouwer Stichting
H | 6e van de herfst | Leesrooster | M | Contact
Rubrieken
Agenda
De DM-Stichting
d Bijbelvertalingen
Gesorteerd op:
Bijbels
d Exegeses
Gesorteerd op:
Bijbels
Nieuws
d Links
Hoe kan ik ...
12e van de zomer, 5 september 2021
Deuteronomium 4,1-20
Vertaling
1En nu Israël
hoor naar de voorschriften en bepalingen
die ik u onderwijs om te doen,
opdat u zult leven
en u binnengaat en het land bezit
dat JHWH, de God van uw vaderen
geeft aan u.
2Niets zult u toevoegen
aan het woord dat ik u gebied
en niet zult u ervan afnemen,
opdat u de geboden bewaart
van JHWH uw God
die ik u gebied.1
3Uw ogen hebben gezien
wat JHWH heeft gedaan bij Baäl-Peor,
want iedereen die Baäl-Peor achterna is gegaan,
heeft JHWH uw God vernietigd
uit uw midden.
4Maar u
die JHWH uw God hebt aangehangen,
bent vandaag allen in leven.
5Zie, ik heb u voorschriften en bepalingen onderwezen,
zoals JHWH mijn God mij geboden heeft
om zo te doen
in het midden van het land,
waar u binnengaat om het in bezit te nemen.
6En u moet ze bewaren
en u moet ze doen,
want dat is uw wijsheid en uw verstand
voor de ogen van de volkeren
die zullen horen van al deze voorschriften.
Zij zullen zeggen:
werkelijk, een wijs en verstandig volk2
is dit grote volk.
7Want welk groot volk is er
dat goden nabij zich heeft,
zoals JHWH onze God,
wanneer wij telkens roepen tot hem.
8En welk groot volk is er
dat rechtvaardige voorschriften en bepalingen heeft,
zoals geheel deze Wet
die ik vandaag geef voor jullie aangezicht.
9Maar wees waakzaam
en bewaar uw ziel zeer goed,
opdat u niet de daden vergeet
die uw ogen hebben gezien,
en opdat zij niet zullen wijken uit uw hart
alle dagen van uw leven.
U moet ze bekend maken aan uw kinderen
en de kinderen van uw kinderen.
10De dag waarop u stond
voor het aangezicht van JHWH uw God
bij Horeb
toen JHWH zei tot mij:
Roep voor mij het volk bijeen
en ik doe hun mijn woorden horen
die zij zullen leren om mij te vrezen
alle dagen die zij leven op de aardbodem
en die zij aan hun kinderen zullen onderwijzen.
11En u bent genaderd
en bent gaan staan onderaan de berg,
terwijl de berg brandde van vuur
tot het hart van de hemel,
— duisternis, wolkbedekking en donkerte-
12Toen sprak JHWH tot u
vanuit het midden van het vuur.
Een geluid van woorden hoorde u
maar een gestalte heeft u niet gezien,
alleen een geluid.
13En hij maakte zijn verbond bekend aan jullie
dat hij u heeft geboden om te doen,
— de tien woorden —
en hij schreef ze op twee stenen platen.
14Mij heeft JHWH in die tijd geboden
om u voorschriften en bepalingen te onderwijzen,
opdat u die doet
in het land waarheen u doortrekt
om het in bezit te nemen.
15En wees zeer waakzaam op uw zielen,
want u hebt geen enkele gedaante gezien
op de dag dat JHWH sprak tot u
bij Horeb
vanuit het midden van het vuur.
16Dit opdat u niet te gronde zult gaan
en u een gelijkenis maakt,
een gedaante van enig beeld,
een afbeelding van man of vrouw,
17een afbeelding van enig dier
dat op de aarde is,
een afbeelding van enige gevleugelde vogel
die vliegt aan de hemel,
18een afbeelding van enig gedierte
dat kruipt op de aardbodem,
een afbeelding van enige vis
die in de wateren van onder de aarde is.
19Opdat u niet uw ogen opslaat naar de hemel
en de zon ziet en de maan en de sterren
het gehele leger van de hemel
en u laat verleiden
en neerbuigt voor hen en ze dient,
die JHWH uw God heeft toebedeeld
aan alle volkeren
onder de gehele hemel.
20Maar u heeft JHWH genomen
en hij leidde u uit
uit de oven om ijzer te smelten, uit Egypte,
om te zijn voor hem tot een eigen volk,
zoals op deze dag.3
Noten
1Het rooster laat de verzen 3 t/m 8 weg
2In dit tekstgedeelte worden in de verzen 6, 7, 8, 10, 19 en 20 diverse malen naast elkaar de woorden הָעַמִּ֑ים. עַם הַגֹּ֥וי גֹ֣וי הָעָ֔ם הָֽעַמִּ֔ים לְעַ֥ם gebruikt,גֹ֣וי  steeds in verbinding met גָּדֹ֔ול
Het kan niet op toeval berusten en dus is gezocht naar een vertaling die aan dit verschil recht doet.
Oussoren vertaalt עַם met gemeenschap en in vers 20 met gemeente en גֹ֣וי met volk. NBG51 heeft het over volk respectievelijk natie dat in het huidig spraakgebruik meer in de betekenis van staat wordt gebruikt. NBV laat het verschil niet zien en vertaalt beide woorden met volk. Gesenius woordenboek geeft als eerste betekenis voor עַם gemeenschap, stam, groep die met elkaar is verbonden en voor גֹ֣וי groep willekeurige personen, verzameling mensen, troep etc.
Hier een ongekunsteld begrip voor te vinden is niet gelukt. Vandaar deze bevinding nu maar in de voetnoot.(wlp)
3vertaling: Judith Eilander met een toegevoegde opmerking.
Afdrukken | Vertaler onbekend | bij 12e van de zomer
Laatste wijziging 6 Oct 2017 10:57:13
Reacties: nog geen reactie. Gebruik, als u bent ingelogd, b om te reageren.
Andere vertalingen: Deut. 4,1-2 [OT] , Deut. 4,1-20 [OT] , Deut. 4,1-20 [OT]

12e van de zomer - groen
Geen afbeelding opgegeven.

Overige teksten:

Deut. 4,1-20 [OT]
Joh. 7,1-24 [Evangelie]
Ri. 6,36-40 [OT-alt]

Deze site heeft 247 leden, waarvan 0 online; Bezoekers : vandaag: 60; Colofon