aanmelden
Schriftlezing
website van de Dirk Monshouwer Stichting
H | 1e van de Herfst | Leesrooster | M | Contact
Rubrieken
Agenda
De DM-Stichting
d Bijbelvertalingen
Gesorteerd op:
Bijbels
d Exegeses
Gesorteerd op:
Bijbels
Nieuws
d Links
Hoe kan ik ...
Derde zondag van de Veertig dagen, 7 maart 2010
Lucas 13,1-9
Inleiding
Over schuld en oordeel — en over een nieuwe kans
Vertaling
Lucas 13, 1-91

1Juist op dat moment2 waren daar ook sommigen
die hem berichtten over de Galileeërs:
Pilatus had hun bloed vermengd met hun offers!
2In reactie zei hij tegen hen:
Denken jullie
dat deze Galilieeërs zondaars geworden zijn3
meer dan alle andere Gailieeërs,
dat ze dit hebben geleden4 ?
3Nee, zeg ik jullie –
maar als jullie niet omkeren
zullen jullie allemaal op dezelfde manier omkomen!
4Of die achttien
op wie de toren bij Siloam is gevallen
en hen gedood heeft –
denken jullie dat zij schuldigen waren,
meer dan de andere mensen die in Jeruzalem wonen?
5Nee, zeg ik jullie –
maar als jullie niet omkeren
zullen jullie allemaal net zo omkomen!5
6En hij sprak deze gelijkenis:
Iemand had een vijgenboom,
geplant in zijn wijngaard,
en hij kwam om daaraan vrucht te zoeken6
en hij vond die niet.
7Hij zei tegen de wijngaardenier:
Zie, nu kom ik na drie jaren7
om vrucht te zoeken aan deze vijgenboom,
en ik vind die niet.
Hak haar dus maar om –
waarom zou zij ook het land8 werkeloos laten9 ?
8Maar hij reageerde zo, hij zegt tegen hem:
Heer,
laat haar ook dit jaar nog,
zolang10 zal ik eromheen spitten
en er mest bij werpen
9en als ze dan vrucht voortbrengt in het komende
jaar...11 ;
maar zo niet,
dan zult u12 haar
omhakken.
Noten
1in 2007 heeft Marianne Storm op deze site een vertaling gepubliceerd, die nog beschikbaar is; ik neem daarom de vrijheid om nu een wat een vrijere vertaling te publiceren, met gebruikmaking van de genoemde vertaling en de kanttekeningen daarbij
2sluit aan bij de geladen woorden van Jezus in h. 12
3Hemelsoet/Monshouwer vertalen ‘de geschiedenis ingaan’ – het is inderdaad opvallend dat hier niet maar gewoon een vorm van ‘eimi’ staat, maar van ‘ginomai’
4de NBV vertaalt hier ‘ondergaan’, alle andere keren vertaalt de NBV bij Lucas ‘paschoo’ met ‘lijden’ – maar dan slaat het op Jezus / de Messias; is dat toevallig
5jammer dat de NBV de (bijna-)parallel tussen 3 en 5 niet respecteert
6niet ‘kijken’ (NBV), maar vertaling van Hebr. ‘p-q-d’, ‘inspecteren’
7Bert Aalbers (bericht op deze site in 2007) wees er terecht op dat hier niet toegevoegd moet worden ‘al’, zoals bijna alle Nederlandse vertalingen doen – pas na 3 jaar mag er vrucht verwacht worden
8niet grond (zoals Marianne Storm en vele andere vertalingen; de verwijzing naar het land als de goede aarde die gezocht wordt in Kanaän en dat met Israel mee werkt mag niet uitgesloten worden
9de letterlijke betekenis kan hier heel goed, geeft precies de zin aan waartoe het land ‘dient’
10klinkt te weinig door in de meeste vertalingen
11prachtig deze hoopvolle open mogelijkheid met ‘als’
12hier i.t.t. tot vs. 7 een futurum
Afdrukken | vertaling door harrypals | bij Derde zondag van de Veertig dagen
Laatste wijziging 2 Mar 2010 11:05:25
Reacties: nog geen reactie. Gebruik, als u bent ingelogd, b om te reageren.
Andere vertalingen: Luc. 13,1-9 [Evangelie] , Luc. 13,1-9 [Evangelie] , Luc. 13,1-9 [Evangelie] , Luc. 13,1-9 [Evangelie] vruchten van omkeer gezocht...

Derde zondag van de Veertig dagen - paars
Geen afbeelding opgegeven.

Overige teksten:

Luc. 13,1-9 [Evangelie]
Ex. 6,2-9 [OT-alt]
Ex. 6,28-30 [OT-alt]
Ex. 7,1-7 [OT-alt]

Deze site heeft 234 leden, waarvan 4 online; Bezoekers : vandaag: 324; Colofon