aanmelden
Schriftlezing
website van de Dirk Monshouwer Stichting
H | 2e Advent | Leesrooster | M | Contact
Rubrieken
Agenda
De DM-Stichting
d Bijbelvertalingen
Gesorteerd op:
Bijbels
d Exegeses
Gesorteerd op:
Bijbels
Nieuws
d Links
Hoe kan ik ...

Exegeses
Ex. 1 [Commentaar] Sifra en Pua
Ex. 2,1-10 [Commentaar] De geboorte van Mozes
Ex. 2,11-22 [Commentaar] Mozes' vlucht
Ex. 8,27-27 [OT] Gaat God werkelijk op aarde wonen?
Ex. 12,1-28 [Commentaar] --
Ex. 12,1-51 [OT] Blijf af van onze tradities! Weet je dan nog welke?
Ex. 12,15-20 [Commentaar] Bevrijdingsliturgie
Ex. 13,1-16 [OT] Herinneren, vieren en vertellen
Ex. 14 [OT] God en oorlog, Exodus 14 en 15.
Ex. 15,22-27 [OT] ‘Vertrouw je mij’ vraagt God
Ex. 16,1-12 [OT] Geschenk en oefening in één
Ex. 16,1-36 [Commentaar] Manna!
Ex. 16,13-28 [Commentaar] De woestijn als Oefenterrein
Ex. 16,25-34 [OT] Oefentijd voor God en mensen
Ex. 17,1-7 [OT] Is God nu bij ons of niet?
Ex. 17,8-16 [Commentaar] Amalek
Ex. 17,8-16 [OT] Overleven gaat niet zomaar
Ex. 18,1-12 [OT] Redding en bevrijding
Ex. 18,1-27 [Commentaar] Jetro op bezoek
Ex. 18,13-27 [OT] Een cursus in leiderschap
Ex. 19,1-13 [OT] Eerst het leven, dan de geboden
Ex. 19,1-15 [Commentaar] Bij de berg van het verbond I
Ex. 19,14-25 [OT] God daalt af. Godsdienst moet maar even wachten.
Ex. 19,16-25 [Commentaar] Bij de berg van het verbond II
Ex. 20,7-17 [OT-alt] Publieke eredienst en het goede leven.
Ex. 20,18-26 [OT] --
Ex. 21,1-11 [OT] Had God dan geen probleem met slavernij?
Ex. 22,1-30 [OT] God waagt het erop met de mensen
Ex. 24,1-8 [OT] Een verbond met twee kanten.
Ex. 24,9-18 [OT] Van boven naar beneden
Ex. 25,9-22 [OT] De tent: modelwoning met een geschiedenis
Ex. 32,7-14 [Commentaar] Gods bekering
Num. 6,22-27 [Commentaar] De zegen van Aäron
Ri. 4,1-24 [Commentaar] Debora (en Barak)
Ri. 11,1-40 [Commentaar] Jefta - en zijn dochter
Ruth 1 [Commentaar] --
1Sam. 4 [Commentaar] De ark naar de Filistijnen
1Sam. 18,1-16 [Commentaar] Saul en David
1Sam. 31 [Commentaar] De dood van Saul en Jonatan
2Sam. 15,13-37 [Commentaar] Davids vlucht
1Kon. 4,21-34 [Commentaar] Salomo's grootheid
1Kon. 8,22-30 [Commentaar] Inwijding van de tempel
1Kon. 16,29-34 [Commentaar] Achab, en Elia
1Kon. 17,7-24 [Commentaar] De weduwe van Sarefat
Ps. 51 [Commentaar] In zonde geboren?
Jes. 9,1-3 [OT] Ontkenning van Jes.9:2
Jes. 9,1-6 [Commentaar] Kind ons geboren
Jes. 43,18-25 [Commentaar] Blijf niet staren...
Jes. 51,9-11 [Commentaar] Word wakker!
Jer. 20,7-13 [Commentaar] Een vuur in mijn gebeente...
Jer. 23,1-6 [Commentaar] --
Jer. 23,23-29 [Commentaar] God ver weg
Ez. 11,17-20 [Commentaar] Een nieuw hart
Ez. 18,1-32 [Commentaar] Vader en zoon
Dan. 1 [Commentaar] Leven onder de gojim
Dan. 2 [Commentaar] Koning met een nachtmerrie
Dan. 7,9-14 [Commentaar] de Mensenzoon
Hos. 6,1-6 [Commentaar] Drie dagen
Mi. 5,1-14 [Commentaar] Maar jij, Betlehem!
Mi. 6,1-8 [Commentaar] niets anders dan recht doen
Mat. 5,1-12 [Commentaar] De Bergrede
Mat. 10,16-33 [Commentaar] Geen musje
Mat. 10,34-42 [Commentaar] --
Mat. 10,34-42 [Commentaar] geen vrede maar het zwaard
Mat. 11,2-11 [Commentaar] Ben jij degene die...
Mat. 21,23-32 [Commentaar] --
Mar. 1,14-20 [Commentaar] geroepen of geronseld?
Mar. 2,1-12 [Commentaar] Het dak eraf
Mar. 2,13-22 [Commentaar] De roeping van Levi
Mar. 6,30-44 [Commentaar] Wonderbare spijziging I
Mar. 7,1-23 [Commentaar] Schrift en Traditie
Mar. 7,31-37 [Commentaar] Open de dove oren
Mar. 9,38-50 [Commentaar] Hak hem af!
Mar. 10,46-52 [Commentaar] Bartimeüs
Mar. 16,1-8 [Commentaar] de jongeling in wit gewaad
Luc. 1,24-25 [Evangelie] Elisabeth: in blijde of verwijtende verwachting..?
Luc. 2,1-20 [Commentaar] En het geschiedde...
Luc. 2,33-40 [Commentaar] Simeon en Hanna
Luc. 4,16-30 [Commentaar] Vandaag gebeurt de Schrift
Luc. 9,28-36 [Commentaar] Waarover spraken zij, die drie...
Luc. 12,49-56 [Commentaar] vuur op aarde
Luc. 15,1-10 [Commentaar] Verloren, gevonden
Luc. 23,46 [Commentaar] het zevende kruiswoord
Luc. 24,35-48 [Commentaar] Opgestaan naar de Schriften
Luc. 24,49-53 [Commentaar] Jezus
Joh. 1,29-52 [Commentaar] Zoeken en gevonden worden
Joh. 4,5-26 [Commentaar] De vrouw bij de bron
Joh. 6,1-15 [Commentaar] Een overvloedig maal voor de volkeren
Joh. 8,46-59 [Commentaar] Debat over Abraham
Joh. 9,1-41 [Commentaar] blind of ziende
Joh. 16,16-24 [Commentaar] Nog een korte tijd
Joh. 18 [Commentaar] Koning, priester, offer
Op. 20,1-15 [Commentaar] de slachtoffers regeren
Op. 21,1-27 [Commentaar] de nieuwe stad
Deze site heeft 235 leden, waarvan 1 online; Bezoekers : vandaag: 350; Colofon