aanmelden
Schriftlezing
website van de Dirk Monshouwer Stichting
H | 3e na Trinitatis | Leesrooster | M | Contact
Rubrieken
Agenda
De DM-Stichting
d Bijbelvertalingen
Gesorteerd op:
Bijbels
d Exegeses
Gesorteerd op:
Bijbels
Nieuws
d Links
Hoe kan ik ...
Presentatie boek Dirk Monshouwer
Op vrijdag 26 maart 2010 om 15.00 uur wordt het boek van Dirk Monshouwer "The Gospels and Jewish Worship. Bible and Synagogal liturgy in the First Century C.E." gepresenteerd in het Thomastheater in de Thomaskerk, prinses Irenestraat 36 (bij de Beethovenlaan en het WTC). De toegang is gratis. Reservering bij: monshouwerstichting@gmail.com of 036 5331609
--upload 17 niet gevonden-- Dirk Monshouwer,
The Gospels and Jewish Worship,
Bible and Synagogal Liturgy in the First Century C.E.
Skandalon, 2009

Toen Dirk Monshouwer op 9 oktober 2000 overleed liet hij een compleet manuscript na, waarin hij nogmaals het hele veld van onderzoek waarin hij zich had gespecialiseerd niet alleen samenvatte, maar ook, in gesprek met medestanders en critici, verder ontwik­­­­kelde. Door het boek in het Engels te laten vertalen wilde hij het ook toegankelijk maken voor de internationale discussie.
Met vreugde berichten wij, dat het binnenkort zal verschijnen bij bo­­ven­­genoemde uitgeverij.
De vertaling werd zorgvuldig nagezien door Martin Kessler, een Ame­­ri­kaans-Nederlandse oudtestamenticus die tal van vertalingen ver­zorgd heeft, o.a. in samenwerking met Karel Deurloo. Zo werd het werk nog beter toegankelijk voor de Engelstalige markt, ook in de VS.
Het uitgangspunt van ook dit werk van Dirk Monshouwer is het consequent rekening houden met het feit dat de eerste christenen uit het Jodendom voortkwamen. Zij hoorden en lazen de Torah in de tempel en in de synagoge en zij vierden alle traditionele feesten. Het is ondenkbaar dat dat geen invloed zou hebben gehad op de vroege christelijke geschriften.
Nadat Dirk zich eerder grondig met Markus had beziggehouden, betrekt hij nu alle evangeliën in zijn onderzoek en tracht daarbij na te gaan of, en zo ja welke relatie er zou kunnen bestaan tussen de Joodse leesroosters, de Joodse kalender met de feesten en het ontstaan van de vier evangeliën.
Het belang van dit boek is dat alles wat er op dit gebied te vinden is en het gehele onderzoek daarnaar laten zien dat er weliswaar op dit terrein weinig absoluut zeker is, maar veel meer dan vaak wordt aangenomen zeer waarschijnlijk genoemd mag en moet worden. Daarom opent deze zorgvuldige en kundige zoektocht tal van perspectieven en biedt het impulsen voor de exegese en verheldering van wat de evangelisten ons hebben willen zeggen en overleveren.
Wilma Feringa
Joop Boendermaker
Bericht 27 Mar 2010 10:50:45 | Auteur: doddy
Deze site heeft 246 leden, waarvan 3 online; Bezoekers : vandaag: 85; Colofon