aanmelden
Schriftlezing
website van de Dirk Monshouwer Stichting
H | 7e van de herfst | Leesrooster | M
Rubrieken
d Nieuws
d Bijbelvertalingen
Gesorteerd op:
laatste 20 wijzigingen
Jes. 40,1-11 Troost, troost mijn volk
Deut. 6,1-9 Hoor, Israël!
Jes. 45,1-7 Koresj de gezalfde van JHWH
Dan. 2,1-49 Nebukadnessars droom
De DM-Stichting
Verslagen
d Links
Onderzoek
Hoe kan ik ...
Karel Deurloo 80
De 80e verjaardag van de 'vader van de Amsterdamse School' prof. dr. Karel Deurloo werd op 25 januari gevierd met een studiemiddag en een feestelijke receptie
De middag, een gezamenlijk initiatief van de Nieuwe Bijbelschool, het Bijbels Museum en de Societas Hebraica Amstelodamensis (SHA), begon met een studiebijeenkomst waarvoor ca. 90 belangstellenden gekomen waren. De verdiensten van Karel Deurloo werden geschetst in twee referaten, waarbij prof. dr. Joep Dubbink Deurloo als exegeet voor het voetlicht bracht, terwijl prof. dr. Rinse Reeling Brouwer zijn werk als bijbels theoloog in gesprek met de systematische theologie belichtte. De eerste benadrukte het vakmanschap dat de exegeet kenmerkt, waarbij echter de (bijbels) theologische zeggingskracht van de tekst altijd het centrale punt blijft. De tweede liet zien, hoe goed lezen de dogmatiek uitdaagt en wegroept van vast ingenomen stellingen. Daarbij werd nogmaals duidelijk, en hierin stemden beide inleiders samen: de tekst mag het zeggen.
Hierna volgde een hilarisch lesje Hebreeuws door dr. Piet van Midden (zie hier) over de tirannenmoord van de linkshandige Ehud op koning Eglon (Re. 3:21-22). Vervolgens waren er workshops van de Nieuwe Bijbelschool en de SHA.
In de feestelijke bijeenkomst met de jarige werd hij van diverse kanten toegesproken en werden cadeau's aangeboden. Namens de leerlingen sprak dr. Ad van Nieuwpoort, Karel Eykman als langdurige vriend. Joep Dubbink mocht het 30e deel van Amsterdamse Cahiers gewijd aan Bijbelse Theologie aanbieden, Ries Nieuwkoop de Hongaarse vertaling van twee van Karel Deurloo's boeken (Exodus en Exil en Koning en tempel). Dr. Frits Hoogewoud haalde herinneringen uit de begintijd van de SHA op, en tot slot sprak Adriaan Deurloo, Karel's jongere broer. Dit alles werd gepresenteerd door dochter Janneke Deurloo en gelardeerd met muziek door dochter Hermine Deurloo, mondharmonica, en Reinier Voet, gitaar. De laatste opende ook de aan de jarige en zijn werk gewijde website met hier een verslag in woord en beeld.
De aanwezigheid van zoveel vrienden, leerlingen en collega's deed Karel en Jettie  zichtbaar goed. Een verdiend eerbetoon aan, zoals de opdracht in de bundel Amsterdamse Cahiers het zegt, een aanstekelijk bijbels theoloog!

Bericht 27 Jan 2016 18:57:30 | Auteur: joepdubbink
Deze site heeft 242 leden, waarvan 2 online; Bezoekers: vandaag: 307; Colofon