Lucas 9,51-62
Vs. 51 — opneming: gezien  de andere plaatsen in het NT lijkt de tenhemelopneming bedoeld te zijn.
Vs. 60 en vs. 62 — koningschap van God:‘Baslileia tou theou’ vertaal ik liever met koningschap van God; dat heeft met machtssfeer en wijze van regeren te maken. Koninkrijk leidt tot ruimtelijke voorstellingen, een plek, een plaats, een gebied (vaak ten onrechte: de hemel).
Vs. 60 — laat de doden hun doden begraven: Frans Wiersma wijst erop dat volgens uitleggers bedoeld is: laat elk dorp z'n eigen doden begraven; dat is een regel uit de Talmoed. In het Aramees — dat ook geen klinkers kent — gaat het om de woorden mata (plaats) en meta (dode). Hier zou dan tweemaal 'meta' gelezen zijn, ipv mata en meta.
51
En het geschiedde
toen de dagen van zijn opneming vervuld werden,
dat hij het aangezicht wendde
om naar Jeruzalem te trekken;

52
hij zond boden voor zijn aangezicht uit;
zij trokken erop uit
en kwamen een dorp van de Samaritanen binnen
om [alles] voor hem klaar te maken.

53
Zij ontvingen hem niet,
omdat zijn aangezicht naar Jeruzalem trok.

54
Toen de leerlingen Jakobus en Johannes het zagen,
zeiden ze:
Heer, wilt u dat we zeggen
dat vuur van de hemel zal neerdalen
en hen zal verteren?

55
Maar hij keerde zich om en bestrafte hen

56
en ze trokken verder naar een ander dorp.

57
Terwijl ze voorttrokken op de weg
zei iemand tot hem:
ik zal u volgen,
waar u ook heengaat.

58
Jezus zei tot hem:
de vossen hebben holen
en de vogels van de hemel schuilplekken,
maar de mensenzoon heeft gen plek
om het hoofd neer te leggen.

59
En hij zei tot een ander:
volg mij!
Maar die zei:
[Heer] sta mij toe heen te gaan
om eerst m’n vader te begraven.

60
Hij zei tot hem:
Laat de doden hun doden begraven;
maar jij: ga heen,
verkondig het koningschap van God.
61
Weer iemand anders zei:
Ik zal u volgen, Heer;
maar sta mij eerst toe afscheid te nemen
van mijn huisgenoten.

62
Jezus zei tot hem:
niemand die het ploegen ter hand neemt
en achterom kijkt,
is geschikt voor het koningschap van God.


Print deze tekst | vertaling door Klaas Eldering | bij Tweede zondag van de zomer (27 juni 2010)
Laatste wijziging 2000 01 01 00:00:00
Reacties: nog geen reacties
Andere vertalingen: Luc. 9,51-62 Jezus volgen: overmoed en voorbehoud, Luc. 9,51-62 , Luc. 9,51-62