Kolossenzen 3,1-4 De ware godsdienst is verborgen
De ware godsdienst is het zoeken wat boven is. Wie daar deel aan heeft, is in dat opzicht onzichtbaar voor de mensen, want dat is niet in tel bij de mensen, dat is verborgen in God.
Col. 3:1-3
1 Indien jullie dan met Christus opgewekt zijn,
zoekt wat boven is,
daar waar Christus is,
gezeten aan de rechterhand van God.
2 Zint op1 wat boven is,
niet op wat op de aarde is
3 Want jullie zijn gestorven
en jullie leven is verborgen
met Christus
in God.2
Noten
1richt je aandacht, belangstelling, intentie op
2Zoals Christus gestorven is, zijn ook jullie gestorven
en zoals Christus is verborgen in God, die verborgen is,
zo zijn ook jullie met Christus verborgen in God.

Print deze tekst | vertaling door Gerda | bij 5e na Epifanie ( 8 februari 2015)
Laatste wijziging 2000 01 01 00:00:00
Reacties: nog geen reacties
Andere vertalingen: Kol. 3,1-4 , Kol. 3,1-4 , Kol. 3,1-4