Marcus 8,22-26 De blinde bij Bethsaïda
Bethsaïda is het dorp waar Petrus en Andreas vandaan komen en ook Filippus. Waarom grijpt Jezus de blinde zo gedecideerd bij de arm en leidt hij hem tot buiten het dorp en gebiedt hij hem nou niet het dorp in te gaan? Volgens de andere evangelisten Lukas en Mattheus waren de inwoners niet erg onder de indruk van de tekenen die Jezus verrichtte.
22Ze komen in Bethsaïda.
Zij brengen een blinde naar hem toe
en smeken hem
of hij hem zou willen aanraken.
23Hij nam de blinde bij de hand
en bracht hem buiten het dorp,
spoog op zijn ogen,
legde zijn handen op hem
en vroeg hem:
Kun je iets zien?
24Hij keek op en zei:
Ik zie de mensen,
want ik zie hen als bomen wandelen.
25Daarna legde hij nog eens de handen op zijn ogen,
hij keek doordringend
en was hersteld
en zag alles duidelijk.
26Hij stuurt hem naar zijn huis, zeggend:
Ga nu niet het dorp in.

Print deze tekst | vertaling door Gerda | bij 11e van de zomer (30 augustus 2015)
Laatste wijziging 2000 01 01 00:00:00
Reacties: nog geen reacties
Andere vertalingen: Mar. 8,22-26 , Mar. 8,22-26 helder zicht, Mar. 8,22-26 Blind