Deuteronomium 13,1-5
1Dit hele woord, dat ik u gebied, zult u bewaren om te doen.
U zult daaraan niet iets toevoegen of er iets aan afdoen.
2Wanneer in uw midden een profeet of iemand met droomorakels opstaat
en u een teken of wonder geeft,
3en dat teken of dat wonder dat hij tot u gesproken heeft, komt met de woorden:
Laten wij andere goden, die u niet gekend hebt, achterna gaan en die dienen,
4dan zult u aan de woorden van die profeet of die man met droomorakels geen gehoor geven.
Want JHWH uw god stelt u op de proef om te weten
of u JHWH uw god liefhebt met uw hele hart en met uw hele ziel.
5JHWH uw god zult u volgen en hém vrezen,
en aan zijn geboden zult u uzelf houden,
en zijn stem gehoorzamen en hém dienen en zijn aanhanger zijn.

Print deze tekst | vertaling door pvmidden | bij 1e van de herfst (23 september 2018)
Laatste wijziging 2000 01 01 00:00:00
Reacties: nog geen reacties