Marcus 4,1-9
1En weer begint hij onderricht te geven langs de zee.
En er verzamelt zich bij hem een enorme schare
zodat hij aan boord gaat van een schip
en op de zee gaat zitten
en de hele schare is langs de zee op het land .
2En hij onderricht hen in vele parabels
en vertelt hen in zijn onderricht:
3Luister!
Zie de zaaier gaat uit om te zaaien.
4En het geschiedt bij het zaaien:
een gedeelte valt langs de weg
en de vogels komen en eten het op.
5En een ander deel valt op rotsige grond
die niet veel aarde heeft
en meteen komt het op omdat het geen diepe aarde heeft.
6Maar toen de zon opkwam verbrandde het
en omdat het geen wortel had verdroogde het.
7Een andere deel valt op de doornen
en de doornen schoten omhoog op en verstikten het
en het gaf geen vrucht.
8Een ander deel valt op de goede grond
en gaf vrucht, het schoot op en vermenigvuldigde zich
en één bracht dertig— en één zestig— en één honderdvoud!
9En hij zegt:
Wie oren om te horen heeft die hore!

Print deze tekst | vertaling door jaap goorhuis | bij Biddag (10 maart 2021)
Laatste wijziging 2000 01 01 00:00:00
Reacties: nog geen reacties
Andere vertalingen: Mar. 4,1-9 het gezaaide woord, Mar. 4,1-9 , Mar. 4,1-9