1 Korintiërs 2,1-5
1Wat mij betreft, broeders (en zusters),
toen ik tot jullie kwam,
ben ik niet met uitmuntende redenering of wijsheid,
jullie het geheimenis1 van God komen aanzeggen.
2Want ik had mij voorgenomen,
bij jullie van niets (anders) te weten,
dan alleen Jezus Christus,
déze, die ook de gekruisigde is.
3Wat mij betreft,
met zwakheid,
in vrees en beven —ja heftig-,
ben ik tot jullie 'geworden'2 .
4En mijn redenering en mijn verkondiging
(lag) niet in overtuiging met woorden van wijsheid,
maar door betoon van geest en kracht,
5opdat jullie geloofsvertrouwen
niet door wijsheid van mensen,
maar in Gods kracht zou zijn.
Noten
1Vgl. 2:7. De textus receptus leest hier: marturion. Zo ook HSV
2oar. pas. van ginomai met 'pros': geraken tot

Print deze tekst | vertaling door leenderonde | bij Septuagesima ( 5 februari 2023)
Laatste wijziging 2000 01 01 00:00:00
Reacties: nog geen reacties
Andere vertalingen: 1Kor. 2,1-5 , 1Kor. 2,1-5 , 1Kor. 2,1-5